Rapotín

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):540862
NUTS5:CZ0715540862
Obec s pověřeným úřadem:Šumperk
Obec s rozšířenou působností:Šumperk
LAU 1 (NUTS 4):CZ0715 - Šumperk
NUTS3:CZ071 - Olomoucký kraj
NUTS2:CZ07 - Střední Morava
Obec s pověřeným obecním úřadem:Šumperk
Obec s rozšířenou působností:Šumperk
Katastrální plocha (ha):1 404
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:3 256
Nadmořská výška (m n.m.):345
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):17° 1' 8'' E , 50° 0' 3'' N
První písemná zpráva (rok): 1 391
Počet katastrů:1
Počet územně technických jednotek:1
Počet částí obce:1
PSČ:78814

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20112 992
z toho muži1 469
z toho ženy1 523

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20112 992
v tom ve věku0-14481
15-642 096
65 a více let405

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší2 501
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného464
vyučení a stř. odborné bez mat.1 053
úplné střední s maturitou635
vyšší odborné a nástavbové86
vysokoškolské193
nezjištěné vzdělání74

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem1 412
v tomzaměstnaní celkem1 235
nezaměstnaní celkem177

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem1 412
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov24
průmysl373
stavebnictví109
obchod,opravy motor. vozidel131
doprava a skladování57
veřejná správa, obrana, soc. zabez.52
vzdělávání65
zdravotní a sociální péče81

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec623
denně mimo obec571
Dojíždějícído zaměstnání184
do škol17

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem646
Obydlené rodinné domy596
Obydlené bytové domy42
Domy podle vlastnictvísoukromých osob586
obce, státu24
spoluvlastnictví vlastníků bytů22
nezjištěno1

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem1 111
Obydlené byty v rodinných domech699
Neobydlené byty155

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem1 111
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě590
v osobním vlastnictví19
nájemní350
družstevní0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem1 111
Byty podle vybaveníplyn v bytě566
vodovod v bytě1 027
připojení na veřejnou kanalizační síť983
ústřední topení1 028
etážové topení23

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz