T01-2019-08-18T07:26:07;
T02-2019-08-18T07:26:07;
T03-2019-08-18T07:26:07;
T04-2019-08-18T07:26:07;
T05-2019-08-18T07:26:07;
T06-2019-08-18T07:26:07 - 0;
T07-2019-08-18T07:26:07;
20190818072607158

Kamenný Újezd

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):541150
NUTS5:CZ0326541150
Obec s pověřeným úřadem:Rokycany
Obec s rozšířenou působností:Rokycany
LAU 1 (NUTS 4):CZ0326 - Rokycany
NUTS3:CZ032 - Plzeňský kraj
NUTS2:CZ03 - Jihozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem:Rokycany
Obec s rozšířenou působností:Rokycany
Katastrální plocha (ha):773
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:789
Nadmořská výška (m n.m.):378
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):13° 37' 8'' E , 49° 43' 25'' N
První písemná zpráva (rok): 1 360
Počet katastrů:1
Počet územně technických jednotek:1
Počet částí obce:2
PSČ:33701

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011687
z toho muži338
z toho ženy349

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011687
v tom ve věku0-1494
15-64474
65 a více let117

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší591
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného85
vyučení a stř. odborné bez mat.259
úplné střední s maturitou154
vyšší odborné a nástavbové26
vysokoškolské50
nezjištěné vzdělání17

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem357
v tomzaměstnaní celkem335
nezaměstnaní celkem22

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem357
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov6
průmysl132
stavebnictví22
obchod,opravy motor. vozidel27
doprava a skladování27
veřejná správa, obrana, soc. zabez.14
vzdělávání16
zdravotní a sociální péče22

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec159
denně mimo obec157
Dojíždějícído zaměstnání9
do škol0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem221
Obydlené rodinné domy218
Obydlené bytové domy0
Domy podle vlastnictvísoukromých osob207
obce, státu0
spoluvlastnictví vlastníků bytů9
nezjištěno5

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem252
Obydlené byty v rodinných domech248
Neobydlené byty66

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem252
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě212
v osobním vlastnictví0
nájemní6
družstevní0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem252
Byty podle vybaveníplyn v bytě183
vodovod v bytě230
připojení na veřejnou kanalizační síť43
ústřední topení224
etážové topení4

Zdroje dat

20190818072607158

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz