Vápenná

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):541249
NUTS5:CZ0711541249
Obec s pověřeným úřadem:Javorník
Obec s rozšířenou působností:Jeseník
LAU 1 (NUTS 4):CZ0711 - Jeseník
NUTS3:CZ071 - Olomoucký kraj
NUTS2:CZ07 - Střední Morava
Obec s pověřeným obecním úřadem:Javorník
Obec s rozšířenou působností:Jeseník
Katastrální plocha (ha):3 677
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:1 334
Nadmořská výška (m n.m.):408
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):17° 5' 51'' E , 50° 17' 0'' N
První písemná zpráva (rok): 1 358
Počet katastrů:1
Počet územně technických jednotek:1
Počet částí obce:2
PSČ:79064

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20111 219
z toho muži640
z toho ženy579

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20111 219
v tom ve věku0-14185
15-64878
65 a více let151

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší1 029
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného295
vyučení a stř. odborné bez mat.417
úplné střední s maturitou172
vyšší odborné a nástavbové30
vysokoškolské47
nezjištěné vzdělání54

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem591
v tomzaměstnaní celkem462
nezaměstnaní celkem129

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem591
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov16
průmysl102
stavebnictví70
obchod,opravy motor. vozidel31
doprava a skladování24
veřejná správa, obrana, soc. zabez.29
vzdělávání32
zdravotní a sociální péče22

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec191
denně mimo obec138
Dojíždějícído zaměstnání78
do škol23

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem287
Obydlené rodinné domy256
Obydlené bytové domy28
Domy podle vlastnictvísoukromých osob228
obce, státu22
spoluvlastnictví vlastníků bytů23
nezjištěno1

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem455
Obydlené byty v rodinných domech281
Neobydlené byty78

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem455
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě215
v osobním vlastnictví96
nájemní62
družstevní37

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem455
Byty podle vybaveníplyn v bytě170
vodovod v bytě422
připojení na veřejnou kanalizační síť0
ústřední topení387
etážové topení13

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz