T01-2019-08-18T07:35:57;
T02-2019-08-18T07:35:57;
T03-2019-08-18T07:35:57;
T04-2019-08-18T07:35:57;
T05-2019-08-18T07:35:57;
T06-2019-08-18T07:35:57 - 0;
T07-2019-08-18T07:35:57;
20190818073557119

Zábřeh

Souhrnné informace
Status:Město
Typ sídla:Obec s rozšířenou působností
ZUJ (kód obce):541354
NUTS5:CZ0715541354
Obec s pověřeným úřadem:Zábřeh
Obec s rozšířenou působností:Zábřeh
LAU 1 (NUTS 4):CZ0715 - Šumperk
NUTS3:CZ071 - Olomoucký kraj
NUTS2:CZ07 - Střední Morava
Obec s pověřeným obecním úřadem:Zábřeh
Obec s rozšířenou působností:Zábřeh
Katastrální plocha (ha):3 458
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:13 645
Nadmořská výška (m n.m.):285
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):16° 52' 20'' E , 49° 52' 57'' N
První písemná zpráva (rok): 1 254
Počet katastrů:5
Počet územně technických jednotek:5
Počet částí obce:5
PSČ:78901

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.201114 001
z toho muži6 693
z toho ženy7 308

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.201114 001
v tom ve věku0-141 944
15-649 732
65 a více let2 298

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší12 030
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného2 216
vyučení a stř. odborné bez mat.4 390
úplné střední s maturitou3 323
vyšší odborné a nástavbové522
vysokoškolské1 222
nezjištěné vzdělání350

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem6 815
v tomzaměstnaní celkem5 964
nezaměstnaní celkem851

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem6 815
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov106
průmysl2 093
stavebnictví427
obchod,opravy motor. vozidel621
doprava a skladování409
veřejná správa, obrana, soc. zabez.295
vzdělávání444
zdravotní a sociální péče344

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec3 568
denně mimo obec1 819
Dojíždějícído zaměstnání1 885
do škol1 104

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem2 032
Obydlené rodinné domy1 733
Obydlené bytové domy247
Domy podle vlastnictvísoukromých osob1 723
obce, státu38
spoluvlastnictví vlastníků bytů123
nezjištěno31

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem5 470
Obydlené byty v rodinných domech1 984
Neobydlené byty571

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem5 470
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě1 692
v osobním vlastnictví839
nájemní1 524
družstevní1 007

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem5 470
Byty podle vybaveníplyn v bytě3 732
vodovod v bytě5 260
připojení na veřejnou kanalizační síť5 037
ústřední topení4 884
etážové topení163

Zdroje dat

20190818073557119

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz