Cítoliby

Souhrnné informace
Status:Městys
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):542571
NUTS5:CZ0424542571
Obec s pověřeným úřadem:Louny
Obec s rozšířenou působností:Louny
LAU 1 (NUTS 4):CZ0424 - Louny
NUTS3:CZ042 - Ústecký kraj
NUTS2:CZ04 - Severozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem:Louny
Obec s rozšířenou působností:Louny
Katastrální plocha (ha):682
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:1 091
Nadmořská výška (m n.m.):236
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):13° 48' 44'' E , 50° 19' 58'' N
První písemná zpráva (rok): 1 325
Počet katastrů:1
Počet územně technických jednotek:1
Počet částí obce:1
PSČ:43902

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20111 074
z toho muži523
z toho ženy551

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20111 074
v tom ve věku0-14213
15-64718
65 a více let138

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší856
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného180
vyučení a stř. odborné bez mat.282
úplné střední s maturitou252
vyšší odborné a nástavbové32
vysokoškolské56
nezjištěné vzdělání50

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem483
v tomzaměstnaní celkem414
nezaměstnaní celkem69

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem483
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov25
průmysl81
stavebnictví45
obchod,opravy motor. vozidel35
doprava a skladování32
veřejná správa, obrana, soc. zabez.49
vzdělávání15
zdravotní a sociální péče23

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec214
denně mimo obec207
Dojíždějícído zaměstnání21
do škol1

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem307
Obydlené rodinné domy296
Obydlené bytové domy8
Domy podle vlastnictvísoukromých osob286
obce, státu1
spoluvlastnictví vlastníků bytů12
nezjištěno7

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem380
Obydlené byty v rodinných domech322
Neobydlené byty82

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem380
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě274
v osobním vlastnictví19
nájemní35
družstevní1

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem380
Byty podle vybaveníplyn v bytě174
vodovod v bytě354
připojení na veřejnou kanalizační síť252
ústřední topení295
etážové topení12

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz