České Budějovice

Souhrnné informace
Status:Statutární město
Typ sídla:Krajské město
ZUJ (kód obce):544256
NUTS5:CZ0311544256
Obec s pověřeným úřadem:České Budějovice
Obec s rozšířenou působností:České Budějovice
LAU 1 (NUTS 4):CZ0311 - České Budějovice
NUTS3:CZ031 - Jihočeský kraj
NUTS2:CZ03 - Jihozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem:České Budějovice
Obec s rozšířenou působností:České Budějovice
Katastrální plocha (ha):5 560
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:93 470
Nadmořská výška (m n.m.):381
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):14° 28' 28'' E , 48° 58' 28'' N
První písemná zpráva (rok): 1 251
Počet katastrů:11
Počet územně technických jednotek:11
Počet částí obce:7
PSČ:37001

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.201193 715
z toho muži44 663
z toho ženy49 052

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.201193 715
v tom ve věku0-1412 255
15-6465 357
65 a více let15 645

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší81 002
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného11 362
vyučení a stř. odborné bez mat.22 558
úplné střední s maturitou25 283
vyšší odborné a nástavbové4 291
vysokoškolské13 950
nezjištěné vzdělání3 742

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem47 185
v tomzaměstnaní celkem43 578
nezaměstnaní celkem3 607

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem47 185
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov373
průmysl9 120
stavebnictví3 052
obchod,opravy motor. vozidel5 147
doprava a skladování2 369
veřejná správa, obrana, soc. zabez.2 845
vzdělávání3 318
zdravotní a sociální péče3 112

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec18 039
denně mimo obec3 752
Dojíždějícído zaměstnání18 021
do škol11 678

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem9 950
Obydlené rodinné domy7 081
Obydlené bytové domy2 592
Domy podle vlastnictvísoukromých osob7 399
obce, státu236
spoluvlastnictví vlastníků bytů1 157
nezjištěno295

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem40 396
Obydlené byty v rodinných domech8 886
Neobydlené byty4 265

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem40 396
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě7 303
v osobním vlastnictví11 847
nájemní8 437
družstevní8 738

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem40 396
Byty podle vybaveníplyn v bytě26 238
vodovod v bytě37 585
připojení na veřejnou kanalizační síť39 150
ústřední topení35 255
etážové topení2 189

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz