T01-2019-08-22T18:11:26;
T02-2019-08-22T18:11:26;
T03-2019-08-22T18:11:26;
T04-2019-08-22T18:11:26;
T05-2019-08-22T18:11:26;
T06-2019-08-22T18:11:26 - 0;
T07-2019-08-22T18:11:26;
20190822181126698

Dynín

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):544451
NUTS5:CZ0311544451
Obec s pověřeným úřadem:České Budějovice
Obec s rozšířenou působností:České Budějovice
LAU 1 (NUTS 4):CZ0311 - České Budějovice
NUTS3:CZ031 - Jihočeský kraj
NUTS2:CZ03 - Jihozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem:České Budějovice
Obec s rozšířenou působností:České Budějovice
Katastrální plocha (ha):1 313
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:311
Nadmořská výška (m n.m.):424
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):14° 37' 52'' E , 49° 8' 14'' N
První písemná zpráva (rok): 1 341
Počet katastrů:2
Počet územně technických jednotek:2
Počet částí obce:2
PSČ:37364

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011319
z toho muži160
z toho ženy159

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011319
v tom ve věku0-1434
15-64227
65 a více let57

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší284
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného64
vyučení a stř. odborné bez mat.112
úplné střední s maturitou64
vyšší odborné a nástavbové12
vysokoškolské16
nezjištěné vzdělání16

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem155
v tomzaměstnaní celkem145
nezaměstnaní celkem10

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem155
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov29
průmysl41
stavebnictví9
obchod,opravy motor. vozidel14
doprava a skladování9
veřejná správa, obrana, soc. zabez.3
vzdělávání5
zdravotní a sociální péče6

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec60
denně mimo obec47
Dojíždějícído zaměstnání113
do škol0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem98
Obydlené rodinné domy92
Obydlené bytové domy5
Domy podle vlastnictvísoukromých osob83
obce, státu1
spoluvlastnictví vlastníků bytů11
nezjištěno1

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem129
Obydlené byty v rodinných domech100
Neobydlené byty43

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem129
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě79
v osobním vlastnictví9
nájemní10
družstevní9

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem129
Byty podle vybaveníplyn v bytě57
vodovod v bytě115
připojení na veřejnou kanalizační síť45
ústřední topení109
etážové topení3

Zdroje dat

20190822181126698

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz