T01-2019-08-18T07:04:22;
T02-2019-08-18T07:04:22;
T03-2019-08-18T07:04:22;
T04-2019-08-18T07:04:22;
T05-2019-08-18T07:04:22;
T06-2019-08-18T07:04:22 - 0;
T07-2019-08-18T07:04:22;
20190818070422312

Čtveřín

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):544531
NUTS5:CZ0513544531
Obec s pověřeným úřadem:Turnov
Obec s rozšířenou působností:Turnov
LAU 1 (NUTS 4):CZ0513 - Liberec
NUTS3:CZ051 - Liberecký kraj
NUTS2:CZ05 - Severovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem:Turnov
Obec s rozšířenou působností:Turnov
Katastrální plocha (ha):495
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:512
Nadmořská výška (m n.m.):274
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):15° 6' 1'' E , 50° 35' 33'' N
První písemná zpráva (rok): 1 394
Počet katastrů:1
Počet územně technických jednotek:1
Počet částí obce:2
PSČ:46345

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011491
z toho muži258
z toho ženy233

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011491
v tom ve věku0-1462
15-64372
65 a více let55

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší427
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného62
vyučení a stř. odborné bez mat.189
úplné střední s maturitou106
vyšší odborné a nástavbové12
vysokoškolské25
nezjištěné vzdělání27

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem262
v tomzaměstnaní celkem240
nezaměstnaní celkem22

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem262
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov20
průmysl91
stavebnictví13
obchod,opravy motor. vozidel28
doprava a skladování6
veřejná správa, obrana, soc. zabez.7
vzdělávání6
zdravotní a sociální péče7

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec104
denně mimo obec97
Dojíždějícído zaměstnání68
do škol6

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem138
Obydlené rodinné domy134
Obydlené bytové domy4
Domy podle vlastnictvísoukromých osob126
obce, státu0
spoluvlastnictví vlastníků bytů3
nezjištěno4

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem175
Obydlené byty v rodinných domech157
Neobydlené byty46

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem175
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě120
v osobním vlastnictví9
nájemní15
družstevní0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem175
Byty podle vybaveníplyn v bytě43
vodovod v bytě156
připojení na veřejnou kanalizační síť0
ústřední topení119
etážové topení11

Zdroje dat

20190818070422312

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz