T01-2019-08-22T18:01:52;
T02-2019-08-22T18:01:52;
T03-2019-08-22T18:01:52;
T04-2019-08-22T18:01:53;
T05-2019-08-22T18:01:53;
T06-2019-08-22T18:01:53 - 0;
T07-2019-08-22T18:01:53;
20190822180153024

Valašské Meziříčí

Souhrnné informace
Status:Město
Typ sídla:Obec s rozšířenou působností
ZUJ (kód obce):545058
NUTS5:CZ0723545058
Obec s pověřeným úřadem:Valašské Meziříčí
Obec s rozšířenou působností:Valašské Meziříčí
LAU 1 (NUTS 4):CZ0723 - Vsetín
NUTS3:CZ072 - Zlínský kraj
NUTS2:CZ07 - Střední Morava
Obec s pověřeným obecním úřadem:Valašské Meziříčí
Obec s rozšířenou působností:Valašské Meziříčí
Katastrální plocha (ha):5 455
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:22 309
Nadmořská výška (m n.m.):294
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):17° 58' 16'' E , 49° 28' 18'' N
První písemná zpráva (rok): 1 297
Počet katastrů:8
Počet územně technických jednotek:8
Počet částí obce:7
PSČ:75701

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.201122 922
z toho muži11 062
z toho ženy11 860

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.201122 922
v tom ve věku0-143 323
15-6415 522
65 a více let4 000

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší19 522
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného3 236
vyučení a stř. odborné bez mat.6 476
úplné střední s maturitou5 853
vyšší odborné a nástavbové970
vysokoškolské2 413
nezjištěné vzdělání593

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem11 073
v tomzaměstnaní celkem9 875
nezaměstnaní celkem1 198

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem11 073
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov115
průmysl3 340
stavebnictví717
obchod,opravy motor. vozidel953
doprava a skladování496
veřejná správa, obrana, soc. zabez.375
vzdělávání724
zdravotní a sociální péče664

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec4 014
denně mimo obec1 334
Dojíždějícído zaměstnání4 542
do škol1 615

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem2 852
Obydlené rodinné domy2 316
Obydlené bytové domy454
Domy podle vlastnictvísoukromých osob2 249
obce, státu51
spoluvlastnictví vlastníků bytů362
nezjištěno50

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem9 236
Obydlené byty v rodinných domech2 701
Neobydlené byty843

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem9 236
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě2 233
v osobním vlastnictví3 470
nájemní2 210
družstevní530

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem9 236
Byty podle vybaveníplyn v bytě6 953
vodovod v bytě8 775
připojení na veřejnou kanalizační síť8 348
ústřední topení8 421
etážové topení373

Zdroje dat

20190822180153024

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz