Svatý Jan nad Malší

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):545104
NUTS5:CZ0311545104
Obec s pověřeným úřadem:Trhové Sviny
Obec s rozšířenou působností:Trhové Sviny
LAU 1 (NUTS 4):CZ0311 - České Budějovice
NUTS3:CZ031 - Jihočeský kraj
NUTS2:CZ03 - Jihozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem:Trhové Sviny
Obec s rozšířenou působností:Trhové Sviny
Katastrální plocha (ha):1 295
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:551
Nadmořská výška (m n.m.):614
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):14° 30' 31'' E , 48° 49' 27'' N
První písemná zpráva (rok): 1 789
Počet katastrů:3
Počet územně technických jednotek:3
Počet částí obce:3
PSČ:37323

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011532
z toho muži262
z toho ženy270

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011532
v tom ve věku0-1492
15-64372
65 a více let65

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší437
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného73
vyučení a stř. odborné bez mat.173
úplné střední s maturitou115
vyšší odborné a nástavbové16
vysokoškolské45
nezjištěné vzdělání17

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem273
v tomzaměstnaní celkem260
nezaměstnaní celkem13

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem273
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov8
průmysl77
stavebnictví23
obchod,opravy motor. vozidel21
doprava a skladování14
veřejná správa, obrana, soc. zabez.18
vzdělávání13
zdravotní a sociální péče10

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec122
denně mimo obec117
Dojíždějícído zaměstnání18
do škol1

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem152
Obydlené rodinné domy146
Obydlené bytové domy4
Domy podle vlastnictvísoukromých osob134
obce, státu4
spoluvlastnictví vlastníků bytů8
nezjištěno6

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem195
Obydlené byty v rodinných domech166
Neobydlené byty97

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem195
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě132
v osobním vlastnictví9
nájemní27
družstevní0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem195
Byty podle vybaveníplyn v bytě10
vodovod v bytě181
připojení na veřejnou kanalizační síť131
ústřední topení148
etážové topení5

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz