T01-2019-07-18T11:25:18;
T02-2019-07-18T11:25:18;
T03-2019-07-18T11:25:18;
T04-2019-07-18T11:25:18;
T05-2019-07-18T11:25:18;
T06-2019-07-18T11:25:18 - 0;
T07-2019-07-18T11:25:18;
20190718112518146

Vidče

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):545198
NUTS5:CZ0723545198
Obec s pověřeným úřadem:Rožnov pod Radhoštěm
Obec s rozšířenou působností:Rožnov pod Radhoštěm
LAU 1 (NUTS 4):CZ0723 - Vsetín
NUTS3:CZ072 - Zlínský kraj
NUTS2:CZ07 - Střední Morava
Obec s pověřeným obecním úřadem:Rožnov pod Radhoštěm
Obec s rozšířenou působností:Rožnov pod Radhoštěm
Katastrální plocha (ha):1 178
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:1 704
Nadmořská výška (m n.m.):378
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):18° 5' 41'' E , 49° 26' 29'' N
První písemná zpráva (rok): 1 411
Počet katastrů:1
Počet územně technických jednotek:1
Počet částí obce:1
PSČ:75653

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20111 647
z toho muži824
z toho ženy823

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20111 647
v tom ve věku0-14267
15-641 123
65 a více let254

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší1 377
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného239
vyučení a stř. odborné bez mat.463
úplné střední s maturitou430
vyšší odborné a nástavbové49
vysokoškolské150
nezjištěné vzdělání47

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem784
v tomzaměstnaní celkem726
nezaměstnaní celkem58

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem784
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov18
průmysl298
stavebnictví62
obchod,opravy motor. vozidel61
doprava a skladování30
veřejná správa, obrana, soc. zabez.27
vzdělávání44
zdravotní a sociální péče25

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec350
denně mimo obec323
Dojíždějícído zaměstnání39
do škol12

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem473
Obydlené rodinné domy467
Obydlené bytové domy1
Domy podle vlastnictvísoukromých osob450
obce, státu2
spoluvlastnictví vlastníků bytů17
nezjištěno3

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem518
Obydlené byty v rodinných domech511
Neobydlené byty109

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem518
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě429
v osobním vlastnictví2
nájemní10
družstevní0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem518
Byty podle vybaveníplyn v bytě333
vodovod v bytě476
připojení na veřejnou kanalizační síť0
ústřední topení482
etážové topení4

Zdroje dat

20190718112518146

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz