T01-2019-07-18T09:40:15;
T02-2019-07-18T09:40:15;
T03-2019-07-18T09:40:15;
T04-2019-07-18T09:40:15;
T05-2019-07-18T09:40:15;
T06-2019-07-18T09:40:15 - 0;
T07-2019-07-18T09:40:15;
20190718094015949

Zubří

Souhrnné informace
Status:Město
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):545252
NUTS5:CZ0723545252
Obec s pověřeným úřadem:Rožnov pod Radhoštěm
Obec s rozšířenou působností:Rožnov pod Radhoštěm
LAU 1 (NUTS 4):CZ0723 - Vsetín
NUTS3:CZ072 - Zlínský kraj
NUTS2:CZ07 - Střední Morava
Obec s pověřeným obecním úřadem:Rožnov pod Radhoštěm
Obec s rozšířenou působností:Rožnov pod Radhoštěm
Katastrální plocha (ha):2 839
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:5 553
Nadmořská výška (m n.m.):378
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):18° 5' 33'' E , 49° 27' 58'' N
První písemná zpráva (rok): 1 710
Počet katastrů:1
Počet územně technických jednotek:1
Počet částí obce:1
PSČ:75654

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20115 422
z toho muži2 710
z toho ženy2 712

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20115 422
v tom ve věku0-14833
15-643 745
65 a více let833

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší4 578
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného902
vyučení a stř. odborné bez mat.1 761
úplné střední s maturitou1 247
vyšší odborné a nástavbové136
vysokoškolské379
nezjištěné vzdělání148

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem2 582
v tomzaměstnaní celkem2 348
nezaměstnaní celkem234

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem2 582
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov61
průmysl1 100
stavebnictví148
obchod,opravy motor. vozidel186
doprava a skladování53
veřejná správa, obrana, soc. zabez.60
vzdělávání104
zdravotní a sociální péče62

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec988
denně mimo obec822
Dojíždějícído zaměstnání391
do škol8

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem1 122
Obydlené rodinné domy1 049
Obydlené bytové domy64
Domy podle vlastnictvísoukromých osob1 002
obce, státu9
spoluvlastnictví vlastníků bytů67
nezjištěno5

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem1 867
Obydlené byty v rodinných domech1 197
Neobydlené byty299

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem1 867
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě969
v osobním vlastnictví214
nájemní161
družstevní294

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem1 867
Byty podle vybaveníplyn v bytě963
vodovod v bytě1 732
připojení na veřejnou kanalizační síť1 498
ústřední topení1 720
etážové topení42

Zdroje dat

20190718094015949

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz