Srbská Kamenice

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):546348
NUTS5:CZ0421546348
Obec s pověřeným úřadem:Česká Kamenice
Obec s rozšířenou působností:Děčín
LAU 1 (NUTS 4):CZ0421 - Děčín
NUTS3:CZ042 - Ústecký kraj
NUTS2:CZ04 - Severozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem:Česká Kamenice
Obec s rozšířenou působností:Děčín
Katastrální plocha (ha):1 173
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:271
Nadmořská výška (m n.m.):216
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):14° 21' 10'' E , 50° 49' 13'' N
První písemná zpráva (rok): 1 352
Počet katastrů:1
Počet územně technických jednotek:1
Počet částí obce:1
PSČ:40715

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011229
z toho muži120
z toho ženy109

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011229
v tom ve věku0-1431
15-64150
65 a více let46

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší196
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného25
vyučení a stř. odborné bez mat.80
úplné střední s maturitou57
vyšší odborné a nástavbové16
vysokoškolské10
nezjištěné vzdělání10

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem110
v tomzaměstnaní celkem95
nezaměstnaní celkem15

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem110
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov5
průmysl13
stavebnictví7
obchod,opravy motor. vozidel10
doprava a skladování7
veřejná správa, obrana, soc. zabez.3
vzdělávání8
zdravotní a sociální péče11

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec43
denně mimo obec38
Dojíždějícído zaměstnání9
do škol0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem83
Obydlené rodinné domy82
Obydlené bytové domy0
Domy podle vlastnictvísoukromých osob73
obce, státu2
spoluvlastnictví vlastníků bytů3
nezjištěno3

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem91
Obydlené byty v rodinných domech90
Neobydlené byty52

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem91
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě62
v osobním vlastnictví0
nájemní3
družstevní1

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem91
Byty podle vybaveníplyn v bytě4
vodovod v bytě75
připojení na veřejnou kanalizační síť10
ústřední topení58
etážové topení1

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz