Lodhéřov

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):546666
NUTS5:CZ0313546666
Obec s pověřeným úřadem:Jindřichův Hradec
Obec s rozšířenou působností:Jindřichův Hradec
LAU 1 (NUTS 4):CZ0313 - Jindřichův Hradec
NUTS3:CZ031 - Jihočeský kraj
NUTS2:CZ03 - Jihozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem:Jindřichův Hradec
Obec s rozšířenou působností:Jindřichův Hradec
Katastrální plocha (ha):2 375
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:655
Nadmořská výška (m n.m.):535
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):14° 57' 36'' E , 49° 12' 54'' N
První písemná zpráva (rok): 1 294
Počet katastrů:3
Počet územně technických jednotek:3
Počet částí obce:3
PSČ:37826

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011623
z toho muži324
z toho ženy299

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011623
v tom ve věku0-1497
15-64447
65 a více let78

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší525
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného140
vyučení a stř. odborné bez mat.235
úplné střední s maturitou91
vyšší odborné a nástavbové13
vysokoškolské18
nezjištěné vzdělání25

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem292
v tomzaměstnaní celkem269
nezaměstnaní celkem23

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem292
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov33
průmysl53
stavebnictví36
obchod,opravy motor. vozidel20
doprava a skladování10
veřejná správa, obrana, soc. zabez.11
vzdělávání8
zdravotní a sociální péče10

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec85
denně mimo obec80
Dojíždějícído zaměstnání9
do škol4

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem189
Obydlené rodinné domy179
Obydlené bytové domy9
Domy podle vlastnictvísoukromých osob170
obce, státu3
spoluvlastnictví vlastníků bytů13
nezjištěno1

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem227
Obydlené byty v rodinných domech184
Neobydlené byty73

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem227
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě155
v osobním vlastnictví6
nájemní22
družstevní10

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem227
Byty podle vybaveníplyn v bytě107
vodovod v bytě207
připojení na veřejnou kanalizační síť0
ústřední topení173
etážové topení16

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz