Bernartice

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):549266
NUTS5:CZ0314549266
Obec s pověřeným úřadem:Milevsko
Obec s rozšířenou působností:Milevsko
LAU 1 (NUTS 4):CZ0314 - Písek
NUTS3:CZ031 - Jihočeský kraj
NUTS2:CZ03 - Jihozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem:Milevsko
Obec s rozšířenou působností:Milevsko
Katastrální plocha (ha):3 641
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:1 299
Nadmořská výška (m n.m.):463
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):14° 22' 52'' E , 49° 22' 8'' N
První písemná zpráva (rok): 1 251
Počet katastrů:9
Počet územně technických jednotek:9
Počet částí obce:11
PSČ:39843

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20111 267
z toho muži637
z toho ženy630

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20111 267
v tom ve věku0-14168
15-64840
65 a více let251

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší1 091
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného207
vyučení a stř. odborné bez mat.436
úplné střední s maturitou307
vyšší odborné a nástavbové32
vysokoškolské84
nezjištěné vzdělání26

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem590
v tomzaměstnaní celkem545
nezaměstnaní celkem45

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem590
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov59
průmysl140
stavebnictví31
obchod,opravy motor. vozidel50
doprava a skladování25
veřejná správa, obrana, soc. zabez.33
vzdělávání29
zdravotní a sociální péče52

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec255
denně mimo obec214
Dojíždějícído zaměstnání73
do škol46

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem399
Obydlené rodinné domy383
Obydlené bytové domy12
Domy podle vlastnictvísoukromých osob356
obce, státu7
spoluvlastnictví vlastníků bytů15
nezjištěno12

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem524
Obydlené byty v rodinných domech416
Neobydlené byty295

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem524
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě322
v osobním vlastnictví22
nájemní79
družstevní14

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem524
Byty podle vybaveníplyn v bytě193
vodovod v bytě468
připojení na veřejnou kanalizační síť349
ústřední topení349
etážové topení25

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz