Čejetice

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):550922
NUTS5:CZ0316550922
Obec s pověřeným úřadem:Strakonice
Obec s rozšířenou působností:Strakonice
LAU 1 (NUTS 4):CZ0316 - Strakonice
NUTS3:CZ031 - Jihočeský kraj
NUTS2:CZ03 - Jihozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem:Strakonice
Obec s rozšířenou působností:Strakonice
Katastrální plocha (ha):2 104
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:903
Nadmořská výška (m n.m.):377
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):14° 1' 13'' E , 49° 15' 10'' N
První písemná zpráva (rok): 1 352
Počet katastrů:5
Počet územně technických jednotek:5
Počet částí obce:5
PSČ:38601

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011874
z toho muži454
z toho ženy420

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011874
v tom ve věku0-14140
15-64625
65 a více let107

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší732
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného138
vyučení a stř. odborné bez mat.300
úplné střední s maturitou194
vyšší odborné a nástavbové32
vysokoškolské39
nezjištěné vzdělání31

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem443
v tomzaměstnaní celkem406
nezaměstnaní celkem37

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem443
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov44
průmysl121
stavebnictví18
obchod,opravy motor. vozidel39
doprava a skladování23
veřejná správa, obrana, soc. zabez.17
vzdělávání20
zdravotní a sociální péče17

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec162
denně mimo obec139
Dojíždějícído zaměstnání21
do škol0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem248
Obydlené rodinné domy233
Obydlené bytové domy11
Domy podle vlastnictvísoukromých osob197
obce, státu27
spoluvlastnictví vlastníků bytů12
nezjištěno4

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem335
Obydlené byty v rodinných domech278
Neobydlené byty151

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem335
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě196
v osobním vlastnictví18
nájemní73
družstevní3

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem335
Byty podle vybaveníplyn v bytě40
vodovod v bytě307
připojení na veřejnou kanalizační síť205
ústřední topení253
etážové topení19

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz