Neplachovice

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):553158
NUTS5:CZ0805553158
Obec s pověřeným úřadem:Opava
Obec s rozšířenou působností:Opava
LAU 1 (NUTS 4):CZ0805 - Opava
NUTS3:CZ080 - Moravskoslezský kraj
NUTS2:CZ08 - Moravskoslezsko
Obec s pověřeným obecním úřadem:Opava
Obec s rozšířenou působností:Opava
Katastrální plocha (ha):573
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:943
Nadmořská výška (m n.m.):278
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):17° 48' 36'' E , 49° 59' 32'' N
První písemná zpráva (rok): 1 257
Počet katastrů:1
Počet územně technických jednotek:1
Počet částí obce:2
PSČ:74774

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011901
z toho muži442
z toho ženy459

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011901
v tom ve věku0-14160
15-64613
65 a více let128

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší741
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného128
vyučení a stř. odborné bez mat.300
úplné střední s maturitou209
vyšší odborné a nástavbové28
vysokoškolské52
nezjištěné vzdělání24

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem438
v tomzaměstnaní celkem401
nezaměstnaní celkem37

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem438
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov36
průmysl135
stavebnictví21
obchod,opravy motor. vozidel31
doprava a skladování28
veřejná správa, obrana, soc. zabez.16
vzdělávání24
zdravotní a sociální péče30

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec172
denně mimo obec150
Dojíždějícído zaměstnání66
do škol43

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem237
Obydlené rodinné domy231
Obydlené bytové domy4
Domy podle vlastnictvísoukromých osob228
obce, státu3
spoluvlastnictví vlastníků bytů4
nezjištěno1

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem311
Obydlené byty v rodinných domech302
Neobydlené byty46

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem311
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě233
v osobním vlastnictví0
nájemní14
družstevní0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem311
Byty podle vybaveníplyn v bytě261
vodovod v bytě291
připojení na veřejnou kanalizační síť39
ústřední topení300
etážové topení0

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz