Hazlov

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):554545
NUTS5:CZ0411554545
Obec s pověřeným úřadem:
Obec s rozšířenou působností:
LAU 1 (NUTS 4):CZ0411 - Cheb
NUTS3:CZ041 - Karlovarský kraj
NUTS2:CZ04 - Severozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem:
Obec s rozšířenou působností:
Katastrální plocha (ha):2 789
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:1 552
Nadmořská výška (m n.m.):550
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):12° 16' 21'' E , 50° 9' 23'' N
První písemná zpráva (rok): 1 224
Počet katastrů:7
Počet územně technických jednotek:7
Počet částí obce:6
PSČ:35132

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20111 573
z toho muži795
z toho ženy778

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20111 573
v tom ve věku0-14255
15-641 126
65 a více let189

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší1 315
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného333
vyučení a stř. odborné bez mat.484
úplné střední s maturitou268
vyšší odborné a nástavbové21
vysokoškolské37
nezjištěné vzdělání77

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem685
v tomzaměstnaní celkem596
nezaměstnaní celkem89

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem685
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov19
průmysl187
stavebnictví35
obchod,opravy motor. vozidel33
doprava a skladování33
veřejná správa, obrana, soc. zabez.32
vzdělávání20
zdravotní a sociální péče32

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec244
denně mimo obec220
Dojíždějícído zaměstnání124
do škol6

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem321
Obydlené rodinné domy280
Obydlené bytové domy34
Domy podle vlastnictvísoukromých osob259
obce, státu11
spoluvlastnictví vlastníků bytů31
nezjištěno10

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem553
Obydlené byty v rodinných domech314
Neobydlené byty88

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem553
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě250
v osobním vlastnictví124
nájemní106
družstevní6

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem553
Byty podle vybaveníplyn v bytě229
vodovod v bytě497
připojení na veřejnou kanalizační síť397
ústřední topení461
etážové topení24

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz