Křižovatka

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):554596
NUTS5:CZ0411554596
Obec s pověřeným úřadem:Cheb
Obec s rozšířenou působností:Cheb
LAU 1 (NUTS 4):CZ0411 - Cheb
NUTS3:CZ041 - Karlovarský kraj
NUTS2:CZ04 - Severozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem:Cheb
Obec s rozšířenou působností:Cheb
Katastrální plocha (ha):1 413
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:274
Nadmořská výška (m n.m.):473
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):12° 23' 35'' E , 50° 11' 39'' N
První písemná zpráva (rok): 1 382
Počet katastrů:3
Počet územně technických jednotek:3
Počet částí obce:2
PSČ:35134

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011258
z toho muži129
z toho ženy129

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011258
v tom ve věku0-1438
15-64182
65 a více let34

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší216
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného77
vyučení a stř. odborné bez mat.84
úplné střední s maturitou35
vyšší odborné a nástavbové4
vysokoškolské2
nezjištěné vzdělání15

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem128
v tomzaměstnaní celkem117
nezaměstnaní celkem11

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem128
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov14
průmysl25
stavebnictví8
obchod,opravy motor. vozidel6
doprava a skladování9
veřejná správa, obrana, soc. zabez.9
vzdělávání2
zdravotní a sociální péče6

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec41
denně mimo obec39
Dojíždějícído zaměstnání6
do škol0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem70
Obydlené rodinné domy64
Obydlené bytové domy4
Domy podle vlastnictvísoukromých osob56
obce, státu3
spoluvlastnictví vlastníků bytů7
nezjištěno2

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem88
Obydlené byty v rodinných domech71
Neobydlené byty18

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem88
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě57
v osobním vlastnictví6
nájemní11
družstevní3

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem88
Byty podle vybaveníplyn v bytě33
vodovod v bytě81
připojení na veřejnou kanalizační síť61
ústřední topení75
etážové topení7

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz