T01-2019-08-22T18:28:19;
T02-2019-08-22T18:28:19;
T03-2019-08-22T18:28:19;
T04-2019-08-22T18:28:19;
T05-2019-08-22T18:28:19;
T06-2019-08-22T18:28:19 - 0;
T07-2019-08-22T18:28:19;
20190822182819762

Mariánské Lázně

Souhrnné informace
Status:Město
Typ sídla:Obec s rozšířenou působností
ZUJ (kód obce):554642
NUTS5:CZ0411554642
Obec s pověřeným úřadem:Mariánské Lázně
Obec s rozšířenou působností:Mariánské Lázně
LAU 1 (NUTS 4):CZ0411 - Cheb
NUTS3:CZ041 - Karlovarský kraj
NUTS2:CZ04 - Severozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem:Mariánské Lázně
Obec s rozšířenou působností:Mariánské Lázně
Katastrální plocha (ha):5 181
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:13 042
Nadmořská výška (m n.m.):578
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):12° 42' 4'' E , 49° 57' 53'' N
První písemná zpráva (rok): 1 273
Počet katastrů:4
Počet územně technických jednotek:4
Počet částí obce:6
PSČ:35301

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.201112 906
z toho muži5 929
z toho ženy6 977

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.201112 906
v tom ve věku0-141 533
15-648 815
65 a více let2 495

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší11 310
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného1 943
vyučení a stř. odborné bez mat.3 480
úplné střední s maturitou3 340
vyšší odborné a nástavbové642
vysokoškolské1 211
nezjištěné vzdělání722

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem6 187
v tomzaměstnaní celkem5 627
nezaměstnaní celkem560

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem6 187
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov95
průmysl751
stavebnictví227
obchod,opravy motor. vozidel523
doprava a skladování228
veřejná správa, obrana, soc. zabez.233
vzdělávání355
zdravotní a sociální péče560

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec2 111
denně mimo obec841
Dojíždějícído zaměstnání1 670
do škol752

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem1 358
Obydlené rodinné domy659
Obydlené bytové domy639
Domy podle vlastnictvísoukromých osob713
obce, státu61
spoluvlastnictví vlastníků bytů404
nezjištěno66

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem5 812
Obydlené byty v rodinných domech839
Neobydlené byty925

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem5 812
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě657
v osobním vlastnictví2 785
nájemní1 315
družstevní246

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem5 812
Byty podle vybaveníplyn v bytě3 561
vodovod v bytě5 151
připojení na veřejnou kanalizační síť5 654
ústřední topení4 384
etážové topení639

Zdroje dat

20190822182819762

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz