Nový Kostel

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):554707
NUTS5:CZ0411554707
Obec s pověřeným úřadem:Cheb
Obec s rozšířenou působností:Cheb
LAU 1 (NUTS 4):CZ0411 - Cheb
NUTS3:CZ041 - Karlovarský kraj
NUTS2:CZ04 - Severozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem:Cheb
Obec s rozšířenou působností:Cheb
Katastrální plocha (ha):4 371
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:489
Nadmořská výška (m n.m.):486
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):12° 26' 43'' E , 50° 13' 1'' N
První písemná zpráva (rok): 1 714
Počet katastrů:11
Počet územně technických jednotek:11
Počet částí obce:8
PSČ:35134

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011484
z toho muži240
z toho ženy244

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011484
v tom ve věku0-1477
15-64335
65 a více let71

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší406
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného123
vyučení a stř. odborné bez mat.160
úplné střední s maturitou66
vyšší odborné a nástavbové13
vysokoškolské7
nezjištěné vzdělání28

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem231
v tomzaměstnaní celkem195
nezaměstnaní celkem36

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem231
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov28
průmysl66
stavebnictví13
obchod,opravy motor. vozidel6
doprava a skladování6
veřejná správa, obrana, soc. zabez.7
vzdělávání14
zdravotní a sociální péče6

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec65
denně mimo obec57
Dojíždějícído zaměstnání20
do škol0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem123
Obydlené rodinné domy104
Obydlené bytové domy13
Domy podle vlastnictvísoukromých osob98
obce, státu13
spoluvlastnictví vlastníků bytů4
nezjištěno4

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem181
Obydlené byty v rodinných domech107
Neobydlené byty55

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem181
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě79
v osobním vlastnictví2
nájemní60
družstevní0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem181
Byty podle vybaveníplyn v bytě19
vodovod v bytě149
připojení na veřejnou kanalizační síť81
ústřední topení89
etážové topení14

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz