Praha

Souhrnné informace
Status:Hlavní město
Typ sídla:Krajské město
ZUJ (kód obce):554782
NUTS5:CZ0100554782
Obec s pověřeným úřadem:X-X-X
Obec s rozšířenou působností:X-X-X
LAU 1 (NUTS 4):CZ0100 - Praha
NUTS3:CZ010 - Hlavní město Praha
NUTS2:CZ01 - Praha
Obec s pověřeným obecním úřadem:X-X-X
Obec s rozšířenou působností:X-X-X
Katastrální plocha (ha):49 610
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:1 280 508
Nadmořská výška (m n.m.):194
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):14° 25' 27'' E , 50° 5' 16'' N
První písemná zpráva (rok): 965
Počet katastrů:112
Počet územně technických jednotek:152
Počet částí obce:112
PSČ:11000

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20111 268 796
z toho muži613 738
z toho ženy655 058

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20111 268 796
v tom ve věku0-14153 622
15-64908 321
65 a více let201 029

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší1 109 350
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného113 327
vyučení a stř. odborné bez mat.226 686
úplné střední s maturitou333 228
vyšší odborné a nástavbové60 052
vysokoškolské263 272
nezjištěné vzdělání116 147

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem644 643
v tomzaměstnaní celkem600 730
nezaměstnaní celkem43 913

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem644 643
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov2 300
průmysl56 440
stavebnictví34 935
obchod,opravy motor. vozidel67 960
doprava a skladování32 251
veřejná správa, obrana, soc. zabez.40 159
vzdělávání37 457
zdravotní a sociální péče38 657

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec274 568
denně mimo obec24 291
Dojíždějícído zaměstnání142 617
do škol56 743

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem92 927
Obydlené rodinné domy57 354
Obydlené bytové domy32 596
Domy podle vlastnictvísoukromých osob61 920
obce, státu5 105
spoluvlastnictví vlastníků bytů10 899
nezjištěno5 180

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem542 168
Obydlené byty v rodinných domech72 471
Neobydlené byty45 664

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem542 168
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě60 114
v osobním vlastnictví154 866
nájemní184 186
družstevní69 329

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem542 168
Byty podle vybaveníplyn v bytě334 587
vodovod v bytě479 851
připojení na veřejnou kanalizační síť504 115
ústřední topení391 685
etážové topení52 436

Externí odkazy

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz