Plzeň

Souhrnné informace
Status:Statutární město
Typ sídla:Krajské město
ZUJ (kód obce):554791
NUTS5:CZ0323554791
Obec s pověřeným úřadem:Plzeň
Obec s rozšířenou působností:Plzeň
LAU 1 (NUTS 4):CZ0323 - Plzeň-město
NUTS3:CZ032 - Plzeňský kraj
NUTS2:CZ03 - Jihozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem:Plzeň
Obec s rozšířenou působností:Plzeň
Katastrální plocha (ha):13 767
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:170 548
Nadmořská výška (m n.m.):323
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):13° 22' 39'' E , 49° 44' 51'' N
První písemná zpráva (rok): 1 295
Počet katastrů:23
Počet územně technických jednotek:27
Počet částí obce:25
PSČ:30100

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011170 322
z toho muži83 017
z toho ženy87 305

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011170 322
v tom ve věku0-1421 124
15-64118 617
65 a více let29 956

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší148 573
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného20 758
vyučení a stř. odborné bez mat.42 058
úplné střední s maturitou45 389
vyšší odborné a nástavbové7 091
vysokoškolské23 590
nezjištěné vzdělání9 846

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem84 632
v tomzaměstnaní celkem77 968
nezaměstnaní celkem6 664

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem84 632
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov468
průmysl18 914
stavebnictví4 667
obchod,opravy motor. vozidel8 323
doprava a skladování4 395
veřejná správa, obrana, soc. zabez.4 766
vzdělávání5 254
zdravotní a sociální péče6 125

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec33 481
denně mimo obec6 107
Dojíždějícído zaměstnání23 121
do škol14 365

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem16 536
Obydlené rodinné domy10 633
Obydlené bytové domy5 101
Domy podle vlastnictvísoukromých osob11 335
obce, státu595
spoluvlastnictví vlastníků bytů2 753
nezjištěno993

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem73 158
Obydlené byty v rodinných domech13 260
Neobydlené byty6 806

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem73 158
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě11 016
v osobním vlastnictví35 330
nájemní16 321
družstevní2 364

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem73 158
Byty podle vybaveníplyn v bytě59 362
vodovod v bytě67 034
připojení na veřejnou kanalizační síť69 558
ústřední topení57 609
etážové topení6 935

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz