T01-2019-08-17T11:11:14;
T02-2019-08-17T11:11:14;
T03-2019-08-17T11:11:14;
T04-2019-08-17T11:11:14;
T05-2019-08-17T11:11:14;
T06-2019-08-17T11:11:14 - 0;
T07-2019-08-17T11:11:14;
20190817111114986

Ústí nad Labem

Souhrnné informace
Status:Statutární město
Typ sídla:Krajské město
ZUJ (kód obce):554804
NUTS5:CZ0427554804
Obec s pověřeným úřadem:Ústí nad Labem
Obec s rozšířenou působností:Ústí nad Labem
LAU 1 (NUTS 4):CZ0427 - Ústí nad Labem
NUTS3:CZ042 - Ústecký kraj
NUTS2:CZ04 - Severozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem:Ústí nad Labem
Obec s rozšířenou působností:Ústí nad Labem
Katastrální plocha (ha):9 396
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:92 984
Nadmořská výška (m n.m.):218
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):14° 1' 56'' E , 50° 39' 39'' N
První písemná zpráva (rok): 993
Počet katastrů:26
Počet územně technických jednotek:29
Počet částí obce:22
PSČ:40001

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.201193 000
z toho muži44 764
z toho ženy48 236

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.201193 000
v tom ve věku0-1413 987
15-6464 484
65 a více let14 013

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší78 497
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného14 978
vyučení a stř. odborné bez mat.23 988
úplné střední s maturitou21 923
vyšší odborné a nástavbové3 187
vysokoškolské8 559
nezjištěné vzdělání5 886

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem43 512
v tomzaměstnaní celkem37 687
nezaměstnaní celkem5 825

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem43 512
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov140
průmysl7 190
stavebnictví2 616
obchod,opravy motor. vozidel3 694
doprava a skladování2 883
veřejná správa, obrana, soc. zabez.3 017
vzdělávání2 646
zdravotní a sociální péče3 263

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec14 786
denně mimo obec4 130
Dojíždějícído zaměstnání7 554
do škol6 114

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem7 755
Obydlené rodinné domy4 715
Obydlené bytové domy2 630
Domy podle vlastnictvísoukromých osob4 886
obce, státu199
spoluvlastnictví vlastníků bytů1 269
nezjištěno454

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem39 660
Obydlené byty v rodinných domech5 898
Neobydlené byty3 937

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem39 660
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě4 625
v osobním vlastnictví12 967
nájemní9 716
družstevní7 763

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem39 660
Byty podle vybaveníplyn v bytě26 213
vodovod v bytě35 984
připojení na veřejnou kanalizační síť36 377
ústřední topení34 991
etážové topení1 422

Zdroje dat

20190817111114986

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz