Skalná

Souhrnné informace
Status:Město
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):554812
NUTS5:CZ0411554812
Obec s pověřeným úřadem:Cheb
Obec s rozšířenou působností:Cheb
LAU 1 (NUTS 4):CZ0411 - Cheb
NUTS3:CZ041 - Karlovarský kraj
NUTS2:CZ04 - Severozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem:Cheb
Obec s rozšířenou působností:Cheb
Katastrální plocha (ha):2 344
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:1 944
Nadmořská výška (m n.m.):465
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):12° 21' 41'' E , 50° 10' 13'' N
První písemná zpráva (rok): 1 224
Počet katastrů:5
Počet územně technických jednotek:5
Počet částí obce:5
PSČ:35134

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20111 836
z toho muži905
z toho ženy931

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20111 836
v tom ve věku0-14302
15-641 280
65 a více let248

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší1 528
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného417
vyučení a stř. odborné bez mat.589
úplné střední s maturitou312
vyšší odborné a nástavbové35
vysokoškolské76
nezjištěné vzdělání80

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem861
v tomzaměstnaní celkem772
nezaměstnaní celkem89

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem861
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov16
průmysl248
stavebnictví52
obchod,opravy motor. vozidel60
doprava a skladování50
veřejná správa, obrana, soc. zabez.46
vzdělávání35
zdravotní a sociální péče34

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec293
denně mimo obec218
Dojíždějícído zaměstnání151
do škol5

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem402
Obydlené rodinné domy348
Obydlené bytové domy46
Domy podle vlastnictvísoukromých osob336
obce, státu13
spoluvlastnictví vlastníků bytů37
nezjištěno7

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem695
Obydlené byty v rodinných domech387
Neobydlené byty95

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem695
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě312
v osobním vlastnictví108
nájemní171
družstevní4

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem695
Byty podle vybaveníplyn v bytě463
vodovod v bytě626
připojení na veřejnou kanalizační síť522
ústřední topení483
etážové topení111

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz