Ostrava

Souhrnné informace
Status:Statutární město
Typ sídla:Krajské město
ZUJ (kód obce):554821
NUTS5:CZ0806554821
Obec s pověřeným úřadem:Ostrava
Obec s rozšířenou působností:Ostrava
LAU 1 (NUTS 4):CZ0806 - Ostrava-město
NUTS3:CZ080 - Moravskoslezský kraj
NUTS2:CZ08 - Moravskoslezsko
Obec s pověřeným obecním úřadem:Ostrava
Obec s rozšířenou působností:Ostrava
Katastrální plocha (ha):21 422
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:291 634
Nadmořská výška (m n.m.):212
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):18° 16' 55'' E , 49° 50' 5'' N
První písemná zpráva (rok): 1 267
Počet katastrů:39
Počet územně technických jednotek:39
Počet částí obce:37
PSČ:70200

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011296 224
z toho muži142 829
z toho ženy153 395

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011296 224
v tom ve věku0-1440 638
15-64206 351
65 a více let47 960

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší254 311
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného48 124
vyučení a stř. odborné bez mat.81 001
úplné střední s maturitou65 751
vyšší odborné a nástavbové9 266
vysokoškolské36 426
nezjištěné vzdělání13 619

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem141 881
v tomzaměstnaní celkem123 645
nezaměstnaní celkem18 236

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem141 881
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov479
průmysl29 501
stavebnictví7 749
obchod,opravy motor. vozidel13 419
doprava a skladování7 316
veřejná správa, obrana, soc. zabez.6 788
vzdělávání8 611
zdravotní a sociální péče8 841

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec54 622
denně mimo obec8 339
Dojíždějícído zaměstnání35 663
do škol15 232

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem24 643
Obydlené rodinné domy16 070
Obydlené bytové domy7 694
Domy podle vlastnictvísoukromých osob15 457
obce, státu1 581
spoluvlastnictví vlastníků bytů1 778
nezjištěno931

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem127 641
Obydlené byty v rodinných domech20 298
Neobydlené byty9 828

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem127 641
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě15 722
v osobním vlastnictví20 920
nájemní43 069
družstevní35 001

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem127 641
Byty podle vybaveníplyn v bytě106 320
vodovod v bytě118 290
připojení na veřejnou kanalizační síť115 235
ústřední topení113 876
etážové topení4 892

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz