Karlovy Vary

Souhrnné informace
Status:Statutární město
Typ sídla:Krajské město
ZUJ (kód obce):554961
NUTS5:CZ0412554961
Obec s pověřeným úřadem:Karlovy Vary
Obec s rozšířenou působností:Karlovy Vary
LAU 1 (NUTS 4):CZ0412 - Karlovy Vary
NUTS3:CZ041 - Karlovarský kraj
NUTS2:CZ04 - Severozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem:Karlovy Vary
Obec s rozšířenou působností:Karlovy Vary
Katastrální plocha (ha):5 909
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:49 046
Nadmořská výška (m n.m.):447
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):12° 53' 10'' E , 50° 13' 17'' N
První písemná zpráva (rok): 1 349
Počet katastrů:15
Počet územně technických jednotek:15
Počet částí obce:15
PSČ:36001

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.201148 639
z toho muži23 027
z toho ženy25 612

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.201148 639
v tom ve věku0-145 849
15-6433 605
65 a více let8 980

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší42 585
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného6 593
vyučení a stř. odborné bez mat.12 099
úplné střední s maturitou12 199
vyšší odborné a nástavbové2 303
vysokoškolské5 044
nezjištěné vzdělání4 397

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem23 006
v tomzaměstnaní celkem20 483
nezaměstnaní celkem2 523

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem23 006
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov126
průmysl2 761
stavebnictví1 430
obchod,opravy motor. vozidel2 539
doprava a skladování932
veřejná správa, obrana, soc. zabez.1 242
vzdělávání1 221
zdravotní a sociální péče1 870

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec7 199
denně mimo obec2 268
Dojíždějícído zaměstnání6 323
do škol2 350

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem4 642
Obydlené rodinné domy2 406
Obydlené bytové domy2 050
Domy podle vlastnictvísoukromých osob2 646
obce, státu214
spoluvlastnictví vlastníků bytů1 303
nezjištěno263

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem21 488
Obydlené byty v rodinných domech3 057
Neobydlené byty3 065

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem21 488
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě2 516
v osobním vlastnictví10 741
nájemní4 627
družstevní289

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem21 488
Byty podle vybaveníplyn v bytě15 069
vodovod v bytě18 926
připojení na veřejnou kanalizační síť20 512
ústřední topení15 745
etážové topení2 587

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz