T01-2019-02-24T02:32:02;
T02-2019-02-24T02:32:02;
T03-2019-02-24T02:32:02;
T04-2019-02-24T02:32:02;
T05-2019-02-24T02:32:02;
T06-2019-02-24T02:32:02 - 0;
T07-2019-02-24T02:32:02;
20190224023202539

Pardubice

Souhrnné informace
Status:Statutární město
Typ sídla:Krajské město
ZUJ (kód obce):555134
NUTS5:CZ0532555134
Obec s pověřeným úřadem:Pardubice
Obec s rozšířenou působností:Pardubice
LAU 1 (NUTS 4):CZ0532 - Pardubice
NUTS3:CZ053 - Pardubický kraj
NUTS2:CZ05 - Severovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem:Pardubice
Obec s rozšířenou působností:Pardubice
Katastrální plocha (ha):8 266
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:90 044
Nadmořská výška (m n.m.):221
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):15° 46' 36'' E , 50° 2' 27'' N
První písemná zpráva (rok): 1 295
Počet katastrů:20
Počet územně technických jednotek:26
Počet částí obce:27
PSČ:53002

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.201190 767
z toho muži44 540
z toho ženy46 227

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.201190 767
v tom ve věku0-1411 351
15-6462 720
65 a více let16 208

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší78 928
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného10 744
vyučení a stř. odborné bez mat.23 805
úplné střední s maturitou24 603
vyšší odborné a nástavbové3 842
vysokoškolské12 186
nezjištěné vzdělání4 035

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem45 823
v tomzaměstnaní celkem42 497
nezaměstnaní celkem3 326

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem45 823
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov268
průmysl11 097
stavebnictví2 310
obchod,opravy motor. vozidel4 432
doprava a skladování2 197
veřejná správa, obrana, soc. zabez.3 149
vzdělávání2 769
zdravotní a sociální péče2 663

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec19 113
denně mimo obec5 121
Dojíždějícído zaměstnání12 799
do škol7 801

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem9 738
Obydlené rodinné domy7 234
Obydlené bytové domy2 292
Domy podle vlastnictvísoukromých osob7 208
obce, státu239
spoluvlastnictví vlastníků bytů1 484
nezjištěno187

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem38 414
Obydlené byty v rodinných domech8 648
Neobydlené byty3 162

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem38 414
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě7 091
v osobním vlastnictví13 619
nájemní10 630
družstevní3 275

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem38 414
Byty podle vybaveníplyn v bytě29 623
vodovod v bytě35 786
připojení na veřejnou kanalizační síť37 362
ústřední topení33 404
etážové topení2 572

Zdroje dat

20190224023202539

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz