Kolinec

Souhrnné informace
Status:Městys
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):556467
NUTS5:CZ0322556467
Obec s pověřeným úřadem:Sušice
Obec s rozšířenou působností:Sušice
LAU 1 (NUTS 4):CZ0322 - Klatovy
NUTS3:CZ032 - Plzeňský kraj
NUTS2:CZ03 - Jihozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem:Sušice
Obec s rozšířenou působností:Sušice
Katastrální plocha (ha):4 871
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:1 445
Nadmořská výška (m n.m.):545
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):13° 26' 20'' E , 49° 17' 56'' N
První písemná zpráva (rok): 1 290
Počet katastrů:18
Počet územně technických jednotek:18
Počet částí obce:18
PSČ:34142

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20111 422
z toho muži718
z toho ženy704

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20111 422
v tom ve věku0-14193
15-64997
65 a více let229

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší1 226
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného256
vyučení a stř. odborné bez mat.459
úplné střední s maturitou308
vyšší odborné a nástavbové33
vysokoškolské85
nezjištěné vzdělání82

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem664
v tomzaměstnaní celkem587
nezaměstnaní celkem77

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem664
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov82
průmysl156
stavebnictví20
obchod,opravy motor. vozidel52
doprava a skladování37
veřejná správa, obrana, soc. zabez.32
vzdělávání22
zdravotní a sociální péče27

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec205
denně mimo obec163
Dojíždějícído zaměstnání61
do škol1

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem423
Obydlené rodinné domy390
Obydlené bytové domy13
Domy podle vlastnictvísoukromých osob369
obce, státu8
spoluvlastnictví vlastníků bytů14
nezjištěno22

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem536
Obydlené byty v rodinných domech437
Neobydlené byty297

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem536
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě342
v osobním vlastnictví13
nájemní76
družstevní3

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem536
Byty podle vybaveníplyn v bytě36
vodovod v bytě470
připojení na veřejnou kanalizační síť120
ústřední topení416
etážové topení19

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz