T01-2019-07-19T12:30:07;
T02-2019-07-19T12:30:07;
T03-2019-07-19T12:30:07;
T04-2019-07-19T12:30:07;
T05-2019-07-19T12:30:07;
T06-2019-07-19T12:30:07 - 0;
T07-2019-07-19T12:30:07;
20190719123007701

Mochtín

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):556718
NUTS5:CZ0322556718
Obec s pověřeným úřadem:Klatovy
Obec s rozšířenou působností:Klatovy
LAU 1 (NUTS 4):CZ0322 - Klatovy
NUTS3:CZ032 - Plzeňský kraj
NUTS2:CZ03 - Jihozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem:Klatovy
Obec s rozšířenou působností:Klatovy
Katastrální plocha (ha):2 396
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:1 026
Nadmořská výška (m n.m.):450
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):13° 21' 25'' E , 49° 21' 37'' N
První písemná zpráva (rok): 1 398
Počet katastrů:8
Počet územně technických jednotek:8
Počet částí obce:10
PSČ:33901

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011962
z toho muži488
z toho ženy474

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011962
v tom ve věku0-14162
15-64616
65 a více let182

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší798
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného204
vyučení a stř. odborné bez mat.321
úplné střední s maturitou189
vyšší odborné a nástavbové21
vysokoškolské41
nezjištěné vzdělání21

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem431
v tomzaměstnaní celkem396
nezaměstnaní celkem35

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem431
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov35
průmysl99
stavebnictví34
obchod,opravy motor. vozidel41
doprava a skladování24
veřejná správa, obrana, soc. zabez.33
vzdělávání14
zdravotní a sociální péče33

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec202
denně mimo obec184
Dojíždějícído zaměstnání13
do škol1

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem233
Obydlené rodinné domy221
Obydlené bytové domy5
Domy podle vlastnictvísoukromých osob212
obce, státu5
spoluvlastnictví vlastníků bytů8
nezjištěno5

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem294
Obydlené byty v rodinných domech260
Neobydlené byty93

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem294
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě211
v osobním vlastnictví6
nájemní30
družstevní0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem294
Byty podle vybaveníplyn v bytě151
vodovod v bytě266
připojení na veřejnou kanalizační síť19
ústřední topení241
etážové topení12

Zdroje dat

20190719123007701

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz