Myslív

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):556734
NUTS5:CZ0322556734
Obec s pověřeným úřadem:Horažďovice
Obec s rozšířenou působností:Horažďovice
LAU 1 (NUTS 4):CZ0322 - Klatovy
NUTS3:CZ032 - Plzeňský kraj
NUTS2:CZ03 - Jihozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem:Horažďovice
Obec s rozšířenou působností:Horažďovice
Katastrální plocha (ha):1 575
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:413
Nadmořská výška (m n.m.):583
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):13° 34' 21'' E , 49° 24' 51'' N
První písemná zpráva (rok): 1 352
Počet katastrů:4
Počet územně technických jednotek:4
Počet částí obce:4
PSČ:34101

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011418
z toho muži211
z toho ženy207

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011418
v tom ve věku0-1454
15-64286
65 a více let74

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší360
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného60
vyučení a stř. odborné bez mat.166
úplné střední s maturitou89
vyšší odborné a nástavbové10
vysokoškolské25
nezjištěné vzdělání14

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem193
v tomzaměstnaní celkem167
nezaměstnaní celkem26

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem193
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov32
průmysl42
stavebnictví14
obchod,opravy motor. vozidel11
doprava a skladování4
veřejná správa, obrana, soc. zabez.14
vzdělávání4
zdravotní a sociální péče4

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec74
denně mimo obec71
Dojíždějícído zaměstnání13
do škol0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem131
Obydlené rodinné domy121
Obydlené bytové domy7
Domy podle vlastnictvísoukromých osob109
obce, státu3
spoluvlastnictví vlastníků bytů10
nezjištěno4

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem169
Obydlené byty v rodinných domech132
Neobydlené byty97

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem169
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě107
v osobním vlastnictví14
nájemní15
družstevní6

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem169
Byty podle vybaveníplyn v bytě12
vodovod v bytě155
připojení na veřejnou kanalizační síť25
ústřední topení137
etážové topení4

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz