Vrčeň

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):558559
NUTS5:CZ0324558559
Obec s pověřeným úřadem:Nepomuk
Obec s rozšířenou působností:Nepomuk
LAU 1 (NUTS 4):CZ0324 - Plzeň-jih
NUTS3:CZ032 - Plzeňský kraj
NUTS2:CZ03 - Jihozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem:Nepomuk
Obec s rozšířenou působností:Nepomuk
Katastrální plocha (ha):705
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:321
Nadmořská výška (m n.m.):520
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):13° 37' 8'' E , 49° 30' 29'' N
První písemná zpráva (rok): 1 189
Počet katastrů:1
Počet územně technických jednotek:1
Počet částí obce:1
PSČ:33541

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011321
z toho muži163
z toho ženy158

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011321
v tom ve věku0-1457
15-64219
65 a více let45

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší264
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného43
vyučení a stř. odborné bez mat.132
úplné střední s maturitou51
vyšší odborné a nástavbové5
vysokoškolské19
nezjištěné vzdělání12

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem154
v tomzaměstnaní celkem142
nezaměstnaní celkem12

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem154
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov10
průmysl36
stavebnictví12
obchod,opravy motor. vozidel13
doprava a skladování12
veřejná správa, obrana, soc. zabez.8
vzdělávání10
zdravotní a sociální péče3

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec58
denně mimo obec56
Dojíždějícído zaměstnání14
do škol20

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem92
Obydlené rodinné domy89
Obydlené bytové domy3
Domy podle vlastnictvísoukromých osob81
obce, státu1
spoluvlastnictví vlastníků bytů7
nezjištěno2

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem113
Obydlené byty v rodinných domech95
Neobydlené byty45

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem113
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě76
v osobním vlastnictví18
nájemní3
družstevní0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem113
Byty podle vybaveníplyn v bytě47
vodovod v bytě104
připojení na veřejnou kanalizační síť2
ústřední topení91
etážové topení3

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz