Kozolupy

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):559059
NUTS5:CZ0325559059
Obec s pověřeným úřadem:Město Touškov
Obec s rozšířenou působností:Nýřany
LAU 1 (NUTS 4):CZ0325 - Plzeň-sever
NUTS3:CZ032 - Plzeňský kraj
NUTS2:CZ03 - Jihozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem:Město Touškov
Obec s rozšířenou působností:Nýřany
Katastrální plocha (ha):551
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:1 039
Nadmořská výška (m n.m.):350
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):13° 15' 8'' E , 49° 45' 50'' N
První písemná zpráva (rok): 1 186
Počet katastrů:1
Počet územně technických jednotek:1
Počet částí obce:1
PSČ:33032

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011974
z toho muži488
z toho ženy486

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011974
v tom ve věku0-14116
15-64718
65 a více let139

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší857
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného162
vyučení a stř. odborné bez mat.323
úplné střední s maturitou238
vyšší odborné a nástavbové18
vysokoškolské80
nezjištěné vzdělání36

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem509
v tomzaměstnaní celkem471
nezaměstnaní celkem38

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem509
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov9
průmysl149
stavebnictví45
obchod,opravy motor. vozidel53
doprava a skladování26
veřejná správa, obrana, soc. zabez.30
vzdělávání23
zdravotní a sociální péče29

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec225
denně mimo obec209
Dojíždějícído zaměstnání33
do škol11

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem234
Obydlené rodinné domy209
Obydlené bytové domy23
Domy podle vlastnictvísoukromých osob208
obce, státu7
spoluvlastnictví vlastníků bytů9
nezjištěno3

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem392
Obydlené byty v rodinných domech251
Neobydlené byty83

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem392
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě191
v osobním vlastnictví48
nájemní68
družstevní20

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem392
Byty podle vybaveníplyn v bytě235
vodovod v bytě361
připojení na veřejnou kanalizační síť321
ústřední topení327
etážové topení20

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz