Břasy

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):559725
NUTS5:CZ0326559725
Obec s pověřeným úřadem:Radnice
Obec s rozšířenou působností:Rokycany
LAU 1 (NUTS 4):CZ0326 - Rokycany
NUTS3:CZ032 - Plzeňský kraj
NUTS2:CZ03 - Jihozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem:Radnice
Obec s rozšířenou působností:Rokycany
Katastrální plocha (ha):2 149
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:2 216
Nadmořská výška (m n.m.):458
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):13° 34' 42'' E , 49° 50' 13'' N
První písemná zpráva (rok): 1 379
Počet katastrů:4
Počet územně technických jednotek:4
Počet částí obce:5
PSČ:33824

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20112 151
z toho muži1 072
z toho ženy1 079

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20112 151
v tom ve věku0-14287
15-641 467
65 a více let395

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší1 862
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného340
vyučení a stř. odborné bez mat.782
úplné střední s maturitou488
vyšší odborné a nástavbové73
vysokoškolské115
nezjištěné vzdělání63

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem1 052
v tomzaměstnaní celkem973
nezaměstnaní celkem79

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem1 052
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov43
průmysl385
stavebnictví62
obchod,opravy motor. vozidel82
doprava a skladování64
veřejná správa, obrana, soc. zabez.48
vzdělávání43
zdravotní a sociální péče43

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec520
denně mimo obec427
Dojíždějícído zaměstnání166
do škol35

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem642
Obydlené rodinné domy605
Obydlené bytové domy25
Domy podle vlastnictvísoukromých osob580
obce, státu8
spoluvlastnictví vlastníků bytů43
nezjištěno8

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem876
Obydlené byty v rodinných domech676
Neobydlené byty229

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem876
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě569
v osobním vlastnictví91
nájemní112
družstevní0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem876
Byty podle vybaveníplyn v bytě415
vodovod v bytě819
připojení na veřejnou kanalizační síť635
ústřední topení707
etážové topení43

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz