T01-2019-07-19T12:47:26;
T02-2019-07-19T12:47:26;
T03-2019-07-19T12:47:26;
T04-2019-07-19T12:47:26;
T05-2019-07-19T12:47:26;
T06-2019-07-19T12:47:26 - 0;
T07-2019-07-19T12:47:26;
20190719124726615

Tachov

Souhrnné informace
Status:Město
Typ sídla:Okresní město
ZUJ (kód obce):560715
NUTS5:CZ0327560715
Obec s pověřeným úřadem:Tachov
Obec s rozšířenou působností:Tachov
LAU 1 (NUTS 4):CZ0327 - Tachov
NUTS3:CZ032 - Plzeňský kraj
NUTS2:CZ03 - Jihozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem:Tachov
Obec s rozšířenou působností:Tachov
Katastrální plocha (ha):4 085
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:12 699
Nadmořská výška (m n.m.):504
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):12° 38' 1'' E , 49° 47' 43'' N
První písemná zpráva (rok): 1 115
Počet katastrů:6
Počet územně technických jednotek:6
Počet částí obce:9
PSČ:34701

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.201112 548
z toho muži6 145
z toho ženy6 403

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.201112 548
v tom ve věku0-141 707
15-649 064
65 a více let1 733

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší10 797
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného2 125
vyučení a stř. odborné bez mat.3 778
úplné střední s maturitou3 037
vyšší odborné a nástavbové357
vysokoškolské774
nezjištěné vzdělání717

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem6 278
v tomzaměstnaní celkem5 691
nezaměstnaní celkem587

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem6 278
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov153
průmysl1 774
stavebnictví209
obchod,opravy motor. vozidel497
doprava a skladování414
veřejná správa, obrana, soc. zabez.487
vzdělávání306
zdravotní a sociální péče276

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec2 142
denně mimo obec848
Dojíždějícído zaměstnání1 100
do škol277

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem1 621
Obydlené rodinné domy1 285
Obydlené bytové domy295
Domy podle vlastnictvísoukromých osob1 272
obce, státu36
spoluvlastnictví vlastníků bytů179
nezjištěno33

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem5 072
Obydlené byty v rodinných domech1 460
Neobydlené byty506

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem5 072
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě1 216
v osobním vlastnictví1 575
nájemní1 359
družstevní362

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem5 072
Byty podle vybaveníplyn v bytě3 874
vodovod v bytě4 658
připojení na veřejnou kanalizační síť4 691
ústřední topení4 699
etážové topení145

Zdroje dat

20190719124726615

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz