Brniště

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):561444
NUTS5:CZ0511561444
Obec s pověřeným úřadem:Mimoň
Obec s rozšířenou působností:Česká Lípa
LAU 1 (NUTS 4):CZ0511 - Česká Lípa
NUTS3:CZ051 - Liberecký kraj
NUTS2:CZ05 - Severovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem:Mimoň
Obec s rozšířenou působností:Česká Lípa
Katastrální plocha (ha):2 666
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:1 346
Nadmořská výška (m n.m.):290
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):14° 42' 12'' E , 50° 43' 45'' N
První písemná zpráva (rok): 1 352
Počet katastrů:4
Počet územně technických jednotek:4
Počet částí obce:6
PSČ:47129

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20111 350
z toho muži676
z toho ženy674

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20111 350
v tom ve věku0-14203
15-64979
65 a více let161

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší1 140
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného282
vyučení a stř. odborné bez mat.504
úplné střední s maturitou218
vyšší odborné a nástavbové25
vysokoškolské49
nezjištěné vzdělání68

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem668
v tomzaměstnaní celkem604
nezaměstnaní celkem64

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem668
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov46
průmysl253
stavebnictví43
obchod,opravy motor. vozidel38
doprava a skladování20
veřejná správa, obrana, soc. zabez.22
vzdělávání25
zdravotní a sociální péče16

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec188
denně mimo obec160
Dojíždějícído zaměstnání99
do škol4

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem346
Obydlené rodinné domy322
Obydlené bytové domy19
Domy podle vlastnictvísoukromých osob308
obce, státu6
spoluvlastnictví vlastníků bytů17
nezjištěno8

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem450
Obydlené byty v rodinných domech360
Neobydlené byty95

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem450
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě296
v osobním vlastnictví43
nájemní42
družstevní0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem450
Byty podle vybaveníplyn v bytě20
vodovod v bytě386
připojení na veřejnou kanalizační síť0
ústřední topení346
etážové topení20

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz