T01-2019-08-17T11:11:34;
T02-2019-08-17T11:11:34;
T03-2019-08-17T11:11:34;
T04-2019-08-17T11:11:34;
T05-2019-08-17T11:11:34;
T06-2019-08-17T11:11:34 - 0;
T07-2019-08-17T11:11:34;
20190817111134892

Polevsko

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):561959
NUTS5:CZ0511561959
Obec s pověřeným úřadem:Nový Bor
Obec s rozšířenou působností:Nový Bor
LAU 1 (NUTS 4):CZ0511 - Česká Lípa
NUTS3:CZ051 - Liberecký kraj
NUTS2:CZ05 - Severovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem:Nový Bor
Obec s rozšířenou působností:Nový Bor
Katastrální plocha (ha):445
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:405
Nadmořská výška (m n.m.):490
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):14° 31' 59'' E , 50° 47' 12'' N
První písemná zpráva (rok): 1 400
Počet katastrů:1
Počet územně technických jednotek:1
Počet částí obce:1
PSČ:47116

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011364
z toho muži181
z toho ženy183

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011364
v tom ve věku0-1455
15-64267
65 a více let40

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší307
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného47
vyučení a stř. odborné bez mat.136
úplné střední s maturitou74
vyšší odborné a nástavbové9
vysokoškolské26
nezjištěné vzdělání13

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem184
v tomzaměstnaní celkem162
nezaměstnaní celkem22

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem184
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov4
průmysl60
stavebnictví9
obchod,opravy motor. vozidel9
doprava a skladování6
veřejná správa, obrana, soc. zabez.6
vzdělávání5
zdravotní a sociální péče8

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec54
denně mimo obec48
Dojíždějícído zaměstnání34
do škol4

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem106
Obydlené rodinné domy101
Obydlené bytové domy5
Domy podle vlastnictvísoukromých osob97
obce, státu1
spoluvlastnictví vlastníků bytů6
nezjištěno1

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem131
Obydlené byty v rodinných domech111
Neobydlené byty53

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem131
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě95
v osobním vlastnictví10
nájemní7
družstevní1

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem131
Byty podle vybaveníplyn v bytě97
vodovod v bytě122
připojení na veřejnou kanalizační síť95
ústřední topení88
etážové topení12

Zdroje dat

20190817111134892

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz