Lipová

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):562661
NUTS5:CZ0421562661
Obec s pověřeným úřadem:Šluknov
Obec s rozšířenou působností:Rumburk
LAU 1 (NUTS 4):CZ0421 - Děčín
NUTS3:CZ042 - Ústecký kraj
NUTS2:CZ04 - Severozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem:Šluknov
Obec s rozšířenou působností:Rumburk
Katastrální plocha (ha):1 283
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:584
Nadmořská výška (m n.m.):366
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):14° 21' 37'' E , 51° 0' 40'' N
První písemná zpráva (rok): 1 417
Počet katastrů:2
Počet územně technických jednotek:2
Počet částí obce:2
PSČ:40781

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011670
z toho muži317
z toho ženy353

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011670
v tom ve věku0-14133
15-64417
65 a více let117

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší534
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného183
vyučení a stř. odborné bez mat.200
úplné střední s maturitou104
vyšší odborné a nástavbové10
vysokoškolské14
nezjištěné vzdělání18

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem258
v tomzaměstnaní celkem201
nezaměstnaní celkem57

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem258
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov6
průmysl73
stavebnictví10
obchod,opravy motor. vozidel10
doprava a skladování12
veřejná správa, obrana, soc. zabez.13
vzdělávání20
zdravotní a sociální péče19

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec140
denně mimo obec108
Dojíždějícído zaměstnání65
do škol2

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem158
Obydlené rodinné domy143
Obydlené bytové domy10
Domy podle vlastnictvísoukromých osob143
obce, státu7
spoluvlastnictví vlastníků bytů4
nezjištěno3

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem221
Obydlené byty v rodinných domech170
Neobydlené byty125

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem221
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě150
v osobním vlastnictví5
nájemní39
družstevní0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem221
Byty podle vybaveníplyn v bytě11
vodovod v bytě202
připojení na veřejnou kanalizační síť5
ústřední topení126
etážové topení5

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz