Liberec

Souhrnné informace
Status:Statutární město
Typ sídla:Krajské město
ZUJ (kód obce):563889
NUTS5:CZ0513563889
Obec s pověřeným úřadem:Liberec
Obec s rozšířenou působností:Liberec
LAU 1 (NUTS 4):CZ0513 - Liberec
NUTS3:CZ051 - Liberecký kraj
NUTS2:CZ05 - Severovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem:Liberec
Obec s rozšířenou působností:Liberec
Katastrální plocha (ha):10 609
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:103 853
Nadmořská výška (m n.m.):370
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):15° 3' 22'' E , 50° 46' 2'' N
První písemná zpráva (rok): 1 352
Počet katastrů:26
Počet územně technických jednotek:26
Počet částí obce:33
PSČ:46001

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011102 754
z toho muži49 714
z toho ženy53 040

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011102 754
v tom ve věku0-1414 652
15-6471 975
65 a více let15 727

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší87 702
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného13 309
vyučení a stř. odborné bez mat.26 372
úplné střední s maturitou25 217
vyšší odborné a nástavbové3 893
vysokoškolské13 128
nezjištěné vzdělání5 825

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem50 750
v tomzaměstnaní celkem45 965
nezaměstnaní celkem4 785

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem50 750
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov191
průmysl11 449
stavebnictví3 290
obchod,opravy motor. vozidel5 150
doprava a skladování2 194
veřejná správa, obrana, soc. zabez.2 685
vzdělávání3 217
zdravotní a sociální péče3 147

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec18 522
denně mimo obec4 143
Dojíždějícído zaměstnání8 689
do škol6 191

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem11 544
Obydlené rodinné domy8 018
Obydlené bytové domy3 188
Domy podle vlastnictvísoukromých osob8 473
obce, státu459
spoluvlastnictví vlastníků bytů1 323
nezjištěno335

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem42 679
Obydlené byty v rodinných domech10 389
Neobydlené byty4 004

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem42 679
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě8 496
v osobním vlastnictví11 692
nájemní13 029
družstevní4 406

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem42 679
Byty podle vybaveníplyn v bytě21 323
vodovod v bytě38 925
připojení na veřejnou kanalizační síť35 830
ústřední topení31 023
etážové topení6 133

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz