Libochovany

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):565156
NUTS5:CZ0423565156
Obec s pověřeným úřadem:Litoměřice
Obec s rozšířenou působností:Litoměřice
LAU 1 (NUTS 4):CZ0423 - Litoměřice
NUTS3:CZ042 - Ústecký kraj
NUTS2:CZ04 - Severozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem:Litoměřice
Obec s rozšířenou působností:Litoměřice
Katastrální plocha (ha):830
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:566
Nadmořská výška (m n.m.):143
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):14° 2' 21'' E , 50° 33' 60'' N
První písemná zpráva (rok): 1 057
Počet katastrů:2
Počet územně technických jednotek:2
Počet částí obce:2
PSČ:41103

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011583
z toho muži293
z toho ženy290

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011583
v tom ve věku0-1496
15-64393
65 a více let92

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší485
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného97
vyučení a stř. odborné bez mat.193
úplné střední s maturitou114
vyšší odborné a nástavbové15
vysokoškolské36
nezjištěné vzdělání31

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem267
v tomzaměstnaní celkem236
nezaměstnaní celkem31

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem267
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov7
průmysl38
stavebnictví15
obchod,opravy motor. vozidel13
doprava a skladování28
veřejná správa, obrana, soc. zabez.29
vzdělávání2
zdravotní a sociální péče12

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec100
denně mimo obec96
Dojíždějícído zaměstnání9
do škol0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem181
Obydlené rodinné domy172
Obydlené bytové domy8
Domy podle vlastnictvísoukromých osob162
obce, státu4
spoluvlastnictví vlastníků bytů4
nezjištěno2

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem226
Obydlené byty v rodinných domech194
Neobydlené byty30

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem226
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě153
v osobním vlastnictví4
nájemní21
družstevní13

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem226
Byty podle vybaveníplyn v bytě97
vodovod v bytě196
připojení na veřejnou kanalizační síť113
ústřední topení177
etážové topení24

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz