Radovesice

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):565521
NUTS5:CZ0423565521
Obec s pověřeným úřadem:Libochovice
Obec s rozšířenou působností:Lovosice
LAU 1 (NUTS 4):CZ0423 - Litoměřice
NUTS3:CZ042 - Ústecký kraj
NUTS2:CZ04 - Severozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem:Libochovice
Obec s rozšířenou působností:Lovosice
Katastrální plocha (ha):510
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:486
Nadmořská výška (m n.m.):168
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):14° 4' 6'' E , 50° 24' 39'' N
První písemná zpráva (rok): 1 175
Počet katastrů:1
Počet územně technických jednotek:1
Počet částí obce:1
PSČ:41002

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011461
z toho muži241
z toho ženy220

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011461
v tom ve věku0-1481
15-64315
65 a více let64

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší379
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného77
vyučení a stř. odborné bez mat.163
úplné střední s maturitou72
vyšší odborné a nástavbové14
vysokoškolské21
nezjištěné vzdělání31

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem206
v tomzaměstnaní celkem180
nezaměstnaní celkem26

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem206
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov13
průmysl48
stavebnictví18
obchod,opravy motor. vozidel18
doprava a skladování5
veřejná správa, obrana, soc. zabez.10
vzdělávání3
zdravotní a sociální péče15

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec65
denně mimo obec57
Dojíždějícído zaměstnání36
do škol0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem141
Obydlené rodinné domy139
Obydlené bytové domy1
Domy podle vlastnictvísoukromých osob125
obce, státu2
spoluvlastnictví vlastníků bytů9
nezjištěno3

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem159
Obydlené byty v rodinných domech154
Neobydlené byty48

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem159
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě114
v osobním vlastnictví0
nájemní10
družstevní0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem159
Byty podle vybaveníplyn v bytě117
vodovod v bytě140
připojení na veřejnou kanalizační síť131
ústřední topení126
etážové topení8

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz