Němčovice

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):566837
NUTS5:CZ0326566837
Obec s pověřeným úřadem:Radnice
Obec s rozšířenou působností:Rokycany
LAU 1 (NUTS 4):CZ0326 - Rokycany
NUTS3:CZ032 - Plzeňský kraj
NUTS2:CZ03 - Jihozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem:Radnice
Obec s rozšířenou působností:Rokycany
Katastrální plocha (ha):1 101
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:173
Nadmořská výška (m n.m.):395
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):13° 34' 30'' E , 49° 52' 37'' N
První písemná zpráva (rok): 1 240
Počet katastrů:2
Počet územně technických jednotek:2
Počet částí obce:2
PSČ:33824

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011113
z toho muži59
z toho ženy54

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011113
v tom ve věku0-1424
15-6477
65 a více let12

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší89
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného15
vyučení a stř. odborné bez mat.44
úplné střední s maturitou16
vyšší odborné a nástavbové3
vysokoškolské6
nezjištěné vzdělání5

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem54
v tomzaměstnaní celkem50
nezaměstnaní celkem4

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem54
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov4
průmysl14
stavebnictví6
obchod,opravy motor. vozidel1
doprava a skladování1
veřejná správa, obrana, soc. zabez.5
vzdělávání0
zdravotní a sociální péče3

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec19
denně mimo obec18
Dojíždějícído zaměstnání2
do škol0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem31
Obydlené rodinné domy30
Obydlené bytové domy1
Domy podle vlastnictvísoukromých osob28
obce, státu1
spoluvlastnictví vlastníků bytů0
nezjištěno1

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem38
Obydlené byty v rodinných domech32
Neobydlené byty34

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem38
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě28
v osobním vlastnictví0
nájemní6
družstevní0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem38
Byty podle vybaveníplyn v bytě2
vodovod v bytě34
připojení na veřejnou kanalizační síť24
ústřední topení27
etážové topení0

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz