T01-2019-07-23T15:43:44;
T02-2019-07-23T15:43:44;
T03-2019-07-23T15:43:44;
T04-2019-07-23T15:43:44;
T05-2019-07-23T15:43:44;
T06-2019-07-23T15:43:44 - 0;
T07-2019-07-23T15:43:44;
20190723154344418

Kružberk

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):568180
NUTS5:CZ0805568180
Obec s pověřeným úřadem:Vítkov
Obec s rozšířenou působností:Vítkov
LAU 1 (NUTS 4):CZ0805 - Opava
NUTS3:CZ080 - Moravskoslezský kraj
NUTS2:CZ08 - Moravskoslezsko
Obec s pověřeným obecním úřadem:Vítkov
Obec s rozšířenou působností:Vítkov
Katastrální plocha (ha):830
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:250
Nadmořská výška (m n.m.):404
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):17° 40' 60'' E , 49° 49' 54'' N
První písemná zpráva (rok): 1 377
Počet katastrů:2
Počet územně technických jednotek:2
Počet částí obce:1
PSČ:74786

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011266
z toho muži140
z toho ženy126

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011266
v tom ve věku0-1439
15-64185
65 a více let42

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší227
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného55
vyučení a stř. odborné bez mat.100
úplné střední s maturitou40
vyšší odborné a nástavbové6
vysokoškolské11
nezjištěné vzdělání10

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem107
v tomzaměstnaní celkem89
nezaměstnaní celkem18

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem107
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov5
průmysl24
stavebnictví6
obchod,opravy motor. vozidel9
doprava a skladování5
veřejná správa, obrana, soc. zabez.5
vzdělávání3
zdravotní a sociální péče1

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec15
denně mimo obec15
Dojíždějícído zaměstnání6
do škol0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem77
Obydlené rodinné domy71
Obydlené bytové domy5
Domy podle vlastnictvísoukromých osob66
obce, státu1
spoluvlastnictví vlastníků bytů4
nezjištěno2

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem106
Obydlené byty v rodinných domech82
Neobydlené byty49

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem106
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě58
v osobním vlastnictví1
nájemní21
družstevní6

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem106
Byty podle vybaveníplyn v bytě11
vodovod v bytě94
připojení na veřejnou kanalizační síť0
ústřední topení92
etážové topení0

Zdroje dat

20190723154344418

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz