T01-2019-07-19T12:59:41;
T02-2019-07-19T12:59:41;
T03-2019-07-19T12:59:41;
T04-2019-07-19T12:59:41;
T05-2019-07-19T12:59:41;
T06-2019-07-19T12:59:41 - 0;
T07-2019-07-19T12:59:41;
20190719125941515

Bordovice

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):568431
NUTS5:CZ0804568431
Obec s pověřeným úřadem:Frenštát pod Radhoštěm
Obec s rozšířenou působností:Frenštát pod Radhoštěm
LAU 1 (NUTS 4):CZ0804 - Nový Jičín
NUTS3:CZ080 - Moravskoslezský kraj
NUTS2:CZ08 - Moravskoslezsko
Obec s pověřeným obecním úřadem:Frenštát pod Radhoštěm
Obec s rozšířenou působností:Frenštát pod Radhoštěm
Katastrální plocha (ha):630
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:600
Nadmořská výška (m n.m.):390
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):18° 9' 9'' E , 49° 32' 49'' N
První písemná zpráva (rok): 1 584
Počet katastrů:1
Počet územně technických jednotek:1
Počet částí obce:1
PSČ:74401

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011559
z toho muži283
z toho ženy276

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011559
v tom ve věku0-1479
15-64395
65 a více let84

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší479
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného71
vyučení a stř. odborné bez mat.201
úplné střední s maturitou129
vyšší odborné a nástavbové21
vysokoškolské43
nezjištěné vzdělání15

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem290
v tomzaměstnaní celkem266
nezaměstnaní celkem24

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem290
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov9
průmysl112
stavebnictví21
obchod,opravy motor. vozidel26
doprava a skladování9
veřejná správa, obrana, soc. zabez.16
vzdělávání8
zdravotní a sociální péče9

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec144
denně mimo obec137
Dojíždějícído zaměstnání39
do škol0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem151
Obydlené rodinné domy151
Obydlené bytové domy0
Domy podle vlastnictvísoukromých osob144
obce, státu1
spoluvlastnictví vlastníků bytů6
nezjištěno0

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem189
Obydlené byty v rodinných domech189
Neobydlené byty36

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem189
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě145
v osobním vlastnictví0
nájemní5
družstevní0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem189
Byty podle vybaveníplyn v bytě139
vodovod v bytě181
připojení na veřejnou kanalizační síť0
ústřední topení171
etážové topení4

Zdroje dat

20190719125941515

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz