Dolní Město

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):568601
NUTS5:CZ0631568601
Obec s pověřeným úřadem:Světlá nad Sázavou
Obec s rozšířenou působností:Světlá nad Sázavou
LAU 1 (NUTS 4):CZ0631 - Havlíčkův Brod
NUTS3:CZ063 - Kraj Vysočina
NUTS2:CZ06 - Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem:Světlá nad Sázavou
Obec s rozšířenou působností:Světlá nad Sázavou
Katastrální plocha (ha):1 880
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:890
Nadmořská výška (m n.m.):440
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):15° 22' 56'' E , 49° 37' 40'' N
První písemná zpráva (rok): 1 386
Počet katastrů:4
Počet územně technických jednotek:4
Počet částí obce:6
PSČ:58233

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011890
z toho muži467
z toho ženy423

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011890
v tom ve věku0-14126
15-64587
65 a více let177

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší764
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného155
vyučení a stř. odborné bez mat.351
úplné střední s maturitou180
vyšší odborné a nástavbové17
vysokoškolské38
nezjištěné vzdělání19

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem422
v tomzaměstnaní celkem377
nezaměstnaní celkem45

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem422
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov32
průmysl157
stavebnictví25
obchod,opravy motor. vozidel19
doprava a skladování10
veřejná správa, obrana, soc. zabez.22
vzdělávání12
zdravotní a sociální péče12

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec148
denně mimo obec122
Dojíždějícído zaměstnání51
do škol5

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem274
Obydlené rodinné domy265
Obydlené bytové domy3
Domy podle vlastnictvísoukromých osob248
obce, státu9
spoluvlastnictví vlastníků bytů10
nezjištěno3

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem323
Obydlené byty v rodinných domech292
Neobydlené byty144

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem323
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě229
v osobním vlastnictví10
nájemní27
družstevní2

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem323
Byty podle vybaveníplyn v bytě122
vodovod v bytě288
připojení na veřejnou kanalizační síť188
ústřední topení257
etážové topení17

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz