Sobíňov

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):569518
NUTS5:CZ0631569518
Obec s pověřeným úřadem:Chotěboř
Obec s rozšířenou působností:Chotěboř
LAU 1 (NUTS 4):CZ0631 - Havlíčkův Brod
NUTS3:CZ063 - Kraj Vysočina
NUTS2:CZ06 - Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem:Chotěboř
Obec s rozšířenou působností:Chotěboř
Katastrální plocha (ha):604
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:721
Nadmořská výška (m n.m.):555
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):15° 46' 1'' E , 49° 42' 4'' N
První písemná zpráva (rok): 1 358
Počet katastrů:1
Počet územně technických jednotek:1
Počet částí obce:1
PSČ:58262

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011684
z toho muži349
z toho ženy335

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011684
v tom ve věku0-14116
15-64454
65 a více let114

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší568
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného114
vyučení a stř. odborné bez mat.238
úplné střední s maturitou130
vyšší odborné a nástavbové20
vysokoškolské51
nezjištěné vzdělání14

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem316
v tomzaměstnaní celkem289
nezaměstnaní celkem27

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem316
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov9
průmysl146
stavebnictví21
obchod,opravy motor. vozidel24
doprava a skladování11
veřejná správa, obrana, soc. zabez.12
vzdělávání16
zdravotní a sociální péče5

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec202
denně mimo obec188
Dojíždějícído zaměstnání20
do škol0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem201
Obydlené rodinné domy196
Obydlené bytové domy3
Domy podle vlastnictvísoukromých osob185
obce, státu2
spoluvlastnictví vlastníků bytů9
nezjištěno2

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem216
Obydlené byty v rodinných domech202
Neobydlené byty76

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem216
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě187
v osobním vlastnictví0
nájemní3
družstevní11

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem216
Byty podle vybaveníplyn v bytě170
vodovod v bytě207
připojení na veřejnou kanalizační síť102
ústřední topení186
etážové topení7

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz