Hradec Králové

Souhrnné informace
Status:Statutární město
Typ sídla:Krajské město
ZUJ (kód obce):569810
NUTS5:CZ0521569810
Obec s pověřeným úřadem:Hradec Králové
Obec s rozšířenou působností:Hradec Králové
LAU 1 (NUTS 4):CZ0521 - Hradec Králové
NUTS3:CZ052 - Královéhradecký kraj
NUTS2:CZ05 - Severovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem:Hradec Králové
Obec s rozšířenou působností:Hradec Králové
Katastrální plocha (ha):10 568
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:92 929
Nadmořská výška (m n.m.):235
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):15° 49' 58'' E , 50° 12' 33'' N
První písemná zpráva (rok): 1 073
Počet katastrů:21
Počet územně technických jednotek:21
Počet částí obce:21
PSČ:50002

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.201194 314
z toho muži45 280
z toho ženy49 034

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.201194 314
v tom ve věku0-1411 903
15-6463 976
65 a více let18 088

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší82 064
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného10 598
vyučení a stř. odborné bez mat.21 550
úplné střední s maturitou26 385
vyšší odborné a nástavbové4 563
vysokoškolské14 950
nezjištěné vzdělání4 182

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem46 188
v tomzaměstnaní celkem42 829
nezaměstnaní celkem3 359

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem46 188
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov482
průmysl7 405
stavebnictví2 599
obchod,opravy motor. vozidel5 053
doprava a skladování1 922
veřejná správa, obrana, soc. zabez.3 046
vzdělávání3 373
zdravotní a sociální péče4 702

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec17 299
denně mimo obec3 927
Dojíždějícído zaměstnání14 509
do škol9 319

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem10 908
Obydlené rodinné domy8 295
Obydlené bytové domy2 386
Domy podle vlastnictvísoukromých osob8 416
obce, státu231
spoluvlastnictví vlastníků bytů1 105
nezjištěno220

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem39 744
Obydlené byty v rodinných domech9 925
Neobydlené byty3 677

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem39 744
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě8 139
v osobním vlastnictví13 996
nájemní8 337
družstevní5 500

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem39 744
Byty podle vybaveníplyn v bytě29 212
vodovod v bytě37 194
připojení na veřejnou kanalizační síť38 076
ústřední topení33 796
etážové topení2 749

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz