Lužice

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):569844
NUTS5:CZ0712569844
Obec s pověřeným úřadem:Šternberk
Obec s rozšířenou působností:Šternberk
LAU 1 (NUTS 4):CZ0712 - Olomouc
NUTS3:CZ071 - Olomoucký kraj
NUTS2:CZ07 - Střední Morava
Obec s pověřeným obecním úřadem:Šternberk
Obec s rozšířenou působností:Šternberk
Katastrální plocha (ha):514
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:384
Nadmořská výška (m n.m.):242
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):17° 15' 34'' E , 49° 42' 57'' N
První písemná zpráva (rok): 1 131
Počet katastrů:1
Počet územně technických jednotek:1
Počet částí obce:1
PSČ:78501

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011333
z toho muži160
z toho ženy173

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011333
v tom ve věku0-1443
15-64238
65 a více let51

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší289
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného70
vyučení a stř. odborné bez mat.119
úplné střední s maturitou60
vyšší odborné a nástavbové7
vysokoškolské18
nezjištěné vzdělání15

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem161
v tomzaměstnaní celkem140
nezaměstnaní celkem21

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem161
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov3
průmysl39
stavebnictví15
obchod,opravy motor. vozidel17
doprava a skladování5
veřejná správa, obrana, soc. zabez.4
vzdělávání8
zdravotní a sociální péče16

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec49
denně mimo obec48
Dojíždějícído zaměstnání7
do škol0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem88
Obydlené rodinné domy83
Obydlené bytové domy5
Domy podle vlastnictvísoukromých osob79
obce, státu1
spoluvlastnictví vlastníků bytů7
nezjištěno0

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem117
Obydlené byty v rodinných domech96
Neobydlené byty21

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem117
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě74
v osobním vlastnictví14
nájemní7
družstevní0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem117
Byty podle vybaveníplyn v bytě74
vodovod v bytě106
připojení na veřejnou kanalizační síť55
ústřední topení105
etážové topení1

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz