Větřkovice

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):570036
NUTS5:CZ0805570036
Obec s pověřeným úřadem:Vítkov
Obec s rozšířenou působností:Vítkov
LAU 1 (NUTS 4):CZ0805 - Opava
NUTS3:CZ080 - Moravskoslezský kraj
NUTS2:CZ08 - Moravskoslezsko
Obec s pověřeným obecním úřadem:Vítkov
Obec s rozšířenou působností:Vítkov
Katastrální plocha (ha):1 783
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:748
Nadmořská výška (m n.m.):462
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):17° 49' 14'' E , 49° 46' 50'' N
První písemná zpráva (rok): 1 298
Počet katastrů:2
Počet územně technických jednotek:2
Počet částí obce:2
PSČ:74743

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011730
z toho muži377
z toho ženy353

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011730
v tom ve věku0-14108
15-64498
65 a více let122

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší620
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného128
vyučení a stř. odborné bez mat.249
úplné střední s maturitou151
vyšší odborné a nástavbové20
vysokoškolské58
nezjištěné vzdělání16

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem349
v tomzaměstnaní celkem317
nezaměstnaní celkem32

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem349
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov53
průmysl92
stavebnictví14
obchod,opravy motor. vozidel21
doprava a skladování36
veřejná správa, obrana, soc. zabez.15
vzdělávání28
zdravotní a sociální péče17

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec155
denně mimo obec125
Dojíždějícído zaměstnání17
do škol0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem186
Obydlené rodinné domy176
Obydlené bytové domy8
Domy podle vlastnictvísoukromých osob169
obce, státu1
spoluvlastnictví vlastníků bytů12
nezjištěno0

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem275
Obydlené byty v rodinných domech240
Neobydlené byty45

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem275
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě178
v osobním vlastnictví14
nájemní18
družstevní11

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem275
Byty podle vybaveníplyn v bytě215
vodovod v bytě268
připojení na veřejnou kanalizační síť0
ústřední topení262
etážové topení4

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz