Hrádek

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):570052
NUTS5:CZ0521570052
Obec s pověřeným úřadem:Nechanice
Obec s rozšířenou působností:Hradec Králové
LAU 1 (NUTS 4):CZ0521 - Hradec Králové
NUTS3:CZ052 - Královéhradecký kraj
NUTS2:CZ05 - Severovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem:Nechanice
Obec s rozšířenou působností:Hradec Králové
Katastrální plocha (ha):276
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:185
Nadmořská výška (m n.m.):275
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):15° 40' 32'' E , 50° 13' 7'' N
První písemná zpráva (rok): 1 352
Počet katastrů:1
Počet územně technických jednotek:1
Počet částí obce:1
PSČ:50315

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011188
z toho muži97
z toho ženy91

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011188
v tom ve věku0-1423
15-64137
65 a více let28

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší165
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného35
vyučení a stř. odborné bez mat.62
úplné střední s maturitou40
vyšší odborné a nástavbové10
vysokoškolské14
nezjištěné vzdělání3

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem97
v tomzaměstnaní celkem91
nezaměstnaní celkem6

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem97
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov4
průmysl22
stavebnictví7
obchod,opravy motor. vozidel12
doprava a skladování6
veřejná správa, obrana, soc. zabez.5
vzdělávání1
zdravotní a sociální péče2

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec22
denně mimo obec22
Dojíždějícído zaměstnání1
do škol0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem55
Obydlené rodinné domy53
Obydlené bytové domy2
Domy podle vlastnictvísoukromých osob48
obce, státu3
spoluvlastnictví vlastníků bytů4
nezjištěno0

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem69
Obydlené byty v rodinných domech64
Neobydlené byty17

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem69
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě44
v osobním vlastnictví0
nájemní8
družstevní0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem69
Byty podle vybaveníplyn v bytě45
vodovod v bytě62
připojení na veřejnou kanalizační síť18
ústřední topení55
etážové topení3

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz